Sud i Božja ljubav

66

Jer je vrijeme da započne sud, od kuće Božje… – 1. Petrova 4:17

Kristov sluga nikada ne smije zaboraviti kako je spasenje Božja zamisao, a ne čovjekova; stoga ima nedokučivu dubinu. Spasenje je veličanstvena Božja misao, a ne iskustvo. Iskustvo je  samo vrata kroz koja spasenje ulazi  na svjesnu razinu našeg života, tako da smo svjesni onog što se zbilo na mnogo dubljoj razini. Nikada ne propovijedajte iskustvo, nego  razglašavajte Božju veliku misao koja stoji iza iskustva. Propovijedanjem ne objavljujemo samo  kako se ljudi mogu spasiti od pakla i postati moralnima i neokaljanima, već im prenosimo dobre vijesti o Bogu.

U naučavanjima Isusa Krista uvijek se pojavljuje element suda, a to je znak ljubavi prema Bogu. Nikad ne suosjećajte s nekim kome teško pada naći put do Boga; nije Bog kriv. Nije do nas otkriti razlog te poteškoće, već samo predstaviti Božju istinu kako bi Božji Duh objelodanio što nije u redu. Najveći test kakvoće našega propovijedanja, vidi se u tome dovodi li ono svakoga pred sud ili ne. Kad god se propovijeda istina, Duh Božji dovodi svakog pojedinca, licem u lice sa samim Bogom.

Da nam je Isus ikad, kojim slučajem zapovjedio učiniti nešto, a za što nije bio kadar opremiti nas za izvršiti to, bio bi lažljivac. A ukoliko vlastite nesposobnosti činimo kamenom spoticanja ili izgovorom kako ne bili poslušni, to znači kako  govorimo Bogu da postoji nešto što On još nije uzeo u obzir. Svaki element vlastitog oslanjanja na samog sebe, mora biti uklonjen Božjom snagom. Onaj trenutak, u kojem prepoznajemo svoju potpunu slabost kao i svoju ovisnost o Njemu, upravo će biti trenutak kada će Duh Božji pokazati svoju snagu.

– Oswald Chambers – kapelan britanske vojske

Kutak i trenutak za ogledalo:

Jesam li spreman ustupiti mjesto svog iskustva Božjoj namisli? Poznajem li i imam li toliko povjerenje u Boga, da sam spreman odreći se svog suosjećanja za one kojima teško pada doći Bogu i prepustiti ih Njegovoj providnosti? Vjerujem li da je Bog istovremeno i pravedan i milosrdan u svom sudu? Dovode li  moje riječi i moj život druge, licem u lice sa samim Bogom?

PODIJELI