Humanitarne udruge i organizacije

Slikovni rezultat za put-istina-zivot

Poštovani čitatelji i gledatelji!

Ukoliko ste u mogućnosti potpomognuti rad ovdje navedenih humanitarnih udruga i organizacija,  ili se prijavite da volontirate u njima kako biste okusili duh pomaganja u potrebi:

  1. CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE: http://www.czn.hr/
  2. CARITAS NADBISKUPIJE SPLITSKO MAKARSKE: http://www.caritas-nadbiskupije-split.hr/
  3. ADRA : http://adra.hr/
  4. KORAK NADE, VARAŽDIN- Udruga za promicanje životnih i duhovnih vrednota: Zvonko Presečan- [email protected]
  5. KATOLIČKA UDRUGA KAP DOBROTE: http://kap-dobrote.hr/
  6. KAP LJUBAVI- duhovno humanitarna udruga- Tomislavgrad: http://www.kapljubavi.com/
  7. FRA MLADEN HRKAĆ – humanitarna udruga: http://www.humh.hr/default.asp
  8. Svaka župa ima svoj mali karitas u kojem možete djelovati- obratite se i svojoj župi!

Zahvaljujem!

Vaš direktor portala, Zoran Sučić, univ.spec.pol,prof.