Štovanje Božjega milosrđa

Slikovni rezultat za papa ivan pavao II. božje milosrđe

U Božjemu milosrđu svijet će pronaći mir, a čovjek sreću.

(Ivan Pavao II., Krakov Łagiewniki, 17. kolovoza 2002.)

U svijetu, „u kojem je tako puno zla, kako fizičkog tako i moralnog“, u svijetu u kojem vrebaju opasnosti usmjerene protiv ljudske slobode, savjesti, vjere i koje u ljudima i svijetu izazivaju snažan nemir i zabrinutost za budućnost čovjeka i svijeta, za smisao čovjekova postojanja – postoji samo jedan odgovor: Božje milosrđe!

Ta „najveća Božja osobitost“ (Dn 301) – neizmjerno Božje milosrđe – posredovana nam je po poniznoj poljskoj redovnici, sv. Faustini Kowalskoj (1905. – 1938.). Njoj, jednoj od najvećih mističarki Katoličke Crkve, Bog je dao posljednju slamku spasa po kojoj će se izmučeno i grijehom ranjeno čovječanstvo spasiti – pobožnost u čast Božjemu milosrđu.

Prema jednom od istaknutih poljskih teologa, Ignacyju Różyckomu – koji se po odredbi Kongregacije za kauze svetaca u vrijeme trajanja beatifikacijskog postupka za s. Faustinu, pozabavio pitanjem Dnevnika koji je ova glasnica i posrednica poruke o Božjemu milosrđu pisala – bit ove pobožnosti jest pouzdanje u Boga i milosrđe prema bližnjemu: „Bez pouzdanja nije moguće nikakvim konkretnim činima ostvariti obećanja povezana s ovom pobožnošću. Pouzdanje je osnovni i esencijalni čin pobožnosti da već samo, bez drugih konkretnih oblika te pobožnosti, jamči postignuće svih općih obećanja koje je Gospodin Isus povezao s ovom pobožnošću.“

 

GLAVNI OBLICI ŠTOVANJA BOŽJEGA MILOSRĐA

Na temelju proučavanja Dnevnika, pet je glavnih oblika štovanja Božjega milosrđa koji čine temelj ove pobožnosti, a to su:

1) slavljenje svetkovine Božjega milosrđa u prvu nedjelju iza Uskrsa,

2) štovanje slike Božjega milosrđa, odnosno Milosrdnog Isusa, s potpisom Isuse, uzdam se u tebe,

3) moljenje krunice Božjega milosrđa,

4) štovanje Sata milosrđa,

5) širenje štovanja Božjega milosrđa.

Osnov po kojem se razlikuju glavni oblici štovanja Božjega milosrđa su s njima povezana obećanja koja daje sam Isus svim štovateljima Božjega milosrđa. Među glavne oblike štovanja tako, primjerice, ne spadaju molitva O, Krvi i Vodo, kao ni devetnica, ni litanije odnosno zazivi u čast Božjemu milosrđu. Spomenuti teolog, vlč. Różycky naglašava: „Prije nego upoznamo konkretne oblike pobožnosti u čast Božjega milosrđa potrebno je obratiti pozornost da među njima nema poznate i omiljene devetnice kao ni litanija.“

O glavnim oblicima štovanja, obećanjima i uvjetima vazanim uz njih nalazimo zapisano u Dnevniku sv. Faustine sljedeće:

 

Svetkovina Božjega milosrđa

Slikovni rezultat za svetište božjeg milosrđa

(veljača 1931., Płock)

Želim da prva nedjelja nakon Uskrsa bude svetkovina Milosrđa. Moli mog vjernog slugu da toga dana čitavom svijetu objavi moje veliko milosrđe. Tko god toga dana pristupi Vrelu Života, taj će zadobiti potpuno otpuštenje krivica i kazni. Čovječanstvo neće naći mira dok se s pouzdanjem ne obrati mome milosrđu. (Dn 299-300)

Obećanje: otpuštenje krivica i kazni.

Uvjet: pouzdanje u Božje milosrđe, milosrđe prema bližnjemu, na svetkovinu biti u stanju milosti posvetne i dostojno se pričestiti.

 

Slika Božjega milosrđa

Slikovni rezultat za poljska slika božjeg milosrđa

(22. veljače 1931., Płock)

Uvečer, kada sam bila u ćeliji ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj odjeći. Jedna ruka bila je uzdignuta na blagoslov, a druga je doticala haljinu na grudima. Iz otvora haljine na prsima izvirale su dvije velike zrake, jedna crvena, a druga blijeda. U tišini sam promatrala Gospodina. (…) Nakon nekoliko trenutaka reče mi Isus: Naslikaj sliku prema crtežu što vidiš s natpisom: Isuse, uzdam se u Tebe.“ (Dn 47) Te dvije zrake označavaju krv i vodu – blijeda zraka označava vodu koja opravdava duše; crvena zraka označava krv koja je život duša… Te dvije zrake potekle su iz nutrine mojega milosrđa u trenutku kada je moje umiruće srce probodeno kopljem na križu. Te zrake štite duše od gnjeva Oca mojega. (Dn 299)

Obećanje: milost vječnog spasenja, veliki napredak na putu kršćanske savršenosti, milost sretne smrti i brojne druge milosti za koje će ga ljudi s pouzdanjem moliti.

Uvjet: pouzdanje u Božje milosrđe, milosrđe prema bližnjemu te štovanje slike.

 

Krunica Božjega milosrđa

Slikovni rezultat za krunica božjeg milosrđa

(13. i 14. rujna 1935., Vilnius)

Koliko god puta uđeš u kapelicu, izmoli odmah molitvu koju sam te jučer naučio. (Dn 475) Neprestano moli ovu krunicu koju sam te naučio. Tko god je bude molio primit će veliko milosrđe u času smrti. Svećenici će ga pružati grješnicima kao posljednju slamku spasa; makar bio i najokorjeliji grješnik, ako samo jednom izmoli ovu krunicu imat će pristup milostima moga beskrajnog milosrđa. Želim da cijeli svijet upozna moje milosrđe; neslućene milosti želim udijeliti dušama koje se pouzdaju u moje milosrđe. (Dn 687) Po molitvi ove krunice rado ću dati sve što se od mene bude tražilo (Dn 1541), ako to (…) bude u skladu s mojom voljom. (Dn 1731) Duše koje budu molile ovu krunicu, obuhvatit će moje milosrđe (…) za života, a osobito u času smrti. (Dn 754)

Obećanje: brojne duhovne i tjelesne milosti, napose milost obraćenja i spokojne smrti.

Uvjet: pouzdanje u Božje milosrđe, milosrđe prema bližnjemu, ustrajnost u molitvi s predanjem u volju Božju.

 

Sat Božjega milosrđa

Slikovni rezultat za sat božjeg milosrđa

(Listopad 1937., Krakov)

Kada god čuješ otkucavanje trećega sata, uroni posve u moje milosrđe, slaveći i hvaleći ga. Zazivaj njegovu svemoć na čitav svijet, a osobito na bijedne grješnike, jer je u tom trenutku bilo širom otvoreno za svaku dušu. 

Obećanje: U tom satu isprosit ćeš sve za sebe i druge; u tom je satu čitav svijet zadobio milost: milosrđe je pobijedilo pravednost. (Dn 1572)

Uvjet: molitva upućena Isusu, mora se moliti u tri sata popodne, pozivati se na vrijednost i zasluge Gospodinove muke.

 

Širenje štovanja

Povezana slika
Svetište (bazilika) u Krakovu u kojem se nalazi grob sv. Faustine Kowalske i slika Milosrdnog Isusa iz 1943. godine. U sklopu svetišta nalazi se samostan sestara “Naše Gospe od milosrđa” u kojem je jedno vrijeme živjela i 1938. umrla sv. Faustina. Papa Ivan Pavao II. je ovdje 2002. godine blagoslovio novu baziliku Božjeg milosrđa te posvetio cijeli svijet Božjem milosrđu.

Neka cijelo čovječanstvo upozna moje neiscrpivo milosrđe. To je znak konačnog vremena. Zatim dolazi dan pravednosti. Dok je još vrijeme, neka se utječu izvoru mojega milosrđa. Neka uranjaju u krv i vodu što je za njih tekla. (Dn 848)

 Obećanje: Duše koje šire slavu mojega milosrđa čitav ću život štititi kao majka dojenče; a u času smrti neću im biti pravedni sudac, već milosrdni Otkupitelj. (Dn 1075)

Uvjet: pouzdanje u Božje milosrđe i vršenje djela milosrđa: djelom, rječju ili molitvom.