130 godina Međunarodne udruge za vjersku slobodu 

48

130 godina 

Međunarodne udruge za vjersku slobodu

 

Najstarija udruga za 

vjersku slobodu na svijetu 

Već 130 godina (1893.—2023.)

Međunarodna udruga za vjersku slobodu (International Religious Liberty

Association — IRLA) radi na promicanju slobode savjesti za svaku osobu, bez obzira tko je i gdje živi, bez obzira na boju kože, bez obzira kojoj vjerskoj tradiciji pripada ili ne pripada. Riječ je o pravu na slobodu savjesti, što podrazumijeva da ta sloboda podrazumijeva i odgovornost.

Povijest i svrha IRLA-e 

Osnovana 1893. godine u

Washingtonu DC, Sjedinjene Američke Države, IRLA danas ima trinaest ogranaka koji pokrivaju cijeli svijet. Ima nacionalne udruge u osamdeset zemalja — uključujući Kazahstan, Azerbajdjan i Rusiju — i dopisnike u 172 zemlje.

IRLA promiče slobodu vjerovanja ili nevjerovanja, kako je definirano 18. Člankom Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda. Vjerska sloboda je temeljno ljudsko pravo koje je usko povezano sa svim drugim ljudskim pravima.

Članak 18. 

Svatko ima pravo na slobodu  mišljenja, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje, i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima, 

javno ili privatno iskazuje osobna vjera ili uvjerenje poučavanjem, vršenjem, bogoslužjem i obredima. 

(Iz Deklaracije usvojene na Općoj skupštini UN-a, 10. prosinca 1948. godine, Rezolucija br. 217/III.) 

Sloboda vjerovanja ili nevjerovanja nije usluga koju pojedine vlade mogu dati. To je sveopća, Bogom dana sloboda koja proizlazi iz urođenog dostojanstva svakog čovjeka.

Djelatnosti 

IRLA je zastupljena u Ujedinjenim narodima u New Yorku i Ženevi, i svake godine sudjelujemo na sastancima Vijeća za ljudska prava.

IRLA održava simpozije, konferencije i događanja diljem svijeta usmjerene na znanstvenu zajednicu, zajednicu koja se zalaže za slobodu vjere, vjerske vođe različitih vjera i ljude koji imaju javne dužnosti. IRLA podupire događaje velikih razmjera diljem svijeta, kao što su Priredbe o vjerskoj slobodi i slični skupovi. Na taj se način želi podići svijest javnosti o pitanjima vjerske slobode.

IRLA objavljuje Časopis Fides et Libertas, koji objelodanjuje znanstvene Članke stručnjaka iz cijelog svijeta o pitanjima vjerske slobode.

Predstavnici IRLA-e su svake godine pozvani da drže predavanja na

sveučilištima i crkvama, pišu Članke i daju intervjue na radiju i televiziji. IRLA emitira televizijski program pod nazivom “Globalna vjera i sloboda”.

Organizacija 

IRLA je osnovana kao obrazovna neprofitna organizacija oslobođena plaćanja poreza u Distriktu Columbia, Sjedinjene Američke Države. Izvorno ju je zamislila Crkva adventista sedmog dana, a svrha IRLA-e je sveopće i nesektaško promicanje vjerske slobode za sve ljude i posvuda.

IRLA se ne poistovjećuje ni s jednom političkom strankom, niti podupire bilo koje kandidate za političke dužnosti. IRLA-u nadzire Upravni odbor. Predsjednik je od 1989. do 2001. bio bivši glavni tajnik Luteranske svjetske federacije Gunnar Staalsett. Godine 2001. Denton Lotz, umirovljeni glavni tajnik Baptističkog svjetskog saveza, izabran je za predsjednika IRLA-e. Od 2007. do 2016. predsjednik je bio veleposlanik Robert A. Seiple, koji je služio u Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država kao prvi veleposlanik za međunarodnu vjersku slobodu.

Trenutni predsjednik je veleposlanik John Nay, koji je izabran 2016. godine. Veleposlanik Nay je prije toga bio veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Surinam, a tijekom svoje duge karijere u

Ministarstvu vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država radio je na unapređenju ljudskih prava i vjerske slobode. Glavni tajnik je dr. Ganoune Diop, od 29. rujna 2022. godine. IRLA nema plaćeno osoblje; dužnosnici i direktori služe dragovoljno. Financiranje rada IRLA-e dolazi od organizacija koje podržavaju svrhu te udruge. IRLA je nevladina organizacija

(NGO) kojoj je Ekonomsko i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda priznalo status nevladine organizacije druge kategorije.

Misija i načela IRLA-e 

IRLA kao Međunarodna udruga za vjersku slobodu širi načela vjerske slobode diljem svijeta; brani i čuva građansko pravo svih ljudi da obožavaju ili ne obožavaju, da prihvate vjeru ili uvjerenje po vlastitom izboru, da očituju svoja vjerska uvjerenja držanjem, objavljivanjem i poučavanjem, podložno samo poštivanju jednakih prava drugih; ona podržava pravo vjerskih organizacija da slobodno djeluju u svakoj zemlji osnivanjem i posjedovanjem dobrotvornih ili obrazovnih ustanova; te organizira mjesne, regionalne i nacionalne ogranke kao i seminare i kongrese.

 

 

Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj 

Danas vrlo ugledna Udruga za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, osnovana 14. veljače 1994. godine u zagrebačkom Hotelu Esplanade kao dio Međunarodne udruge za vjersku slobodu, ove godine obilježava trideset godina svojega djelovanja.

Dr. sc. Ivan L. –Đidara 

PODIJELI