Apostoli Milosrđa

APOSTOLI MILOSRĐA:

SVETA FAUSTINA KOWALSKA

Slikovni rezultat za sveta faustina kowalska

Helena Kowalska,  (sestra Faustina) rođena je 25. kolovoza 1905. godine u seoskoj obitelji iz Głogowieca kod Łódzi. Od 16 godine radila je kao kućna pomoćnica. Godine 1925. primljena je u Družbu sestara Naše Gospe od Milosrđa. Na redovničkom oblačenju dobila je redovničko ime Marija Faustina. Dana 22. veljače 1931. po prvi je put vidjela Milosrdnog Isusa koji joj je prenio poruku svoga milosrđa i naložio joj da ju prenese svijetu. Svoje poslanje ostvarila je s. Faustina u vrijeme svog 13-godišnjeg  života u družbi. Djelovala je u Vilniusu, Płocku i Varšavi, a najdulje u Krakovu gdje je bila kuharica, vratarica i vrtlarica. Krist joj je naložio pisati Dnevnik, moliti devetnicu, Krunicu i druge molitve u čast Božjega milosrđa. Zahvaljujući s. Faustini obnovljeno je i produbljeno štovanje Božjega milosrđa, a koje se sastoji od pet oblika: slika Božjega milosrđa s potpisom: „Isuse, uzdam se u tebe“, Krunica Božjega milosrđa, Sat milosrđa, svetkovina Božjega milosrđa u 1. nedjelju po Uskrsu te širenje štovanja.

Slikovno uprizorenje Krsitovog ukazanja sestri Faustini u njezinoj samostanskoj ćeliji

Nakon pretrpljenih teških muka s. Faustina umrla je, 5. listopada 1938. godine u dobi od 33 godine. Beatificirana je 18. travnja 1993., a svetom proglašena 30. travnja 2000. godine. Svečanost kanonizacije dogodila se na 1. nedjelju po Uskrsu, koju je papa Ivan Pavao II. ustanovio kao svetkovinu Božjega milosrđa. Relikvije sv. Faustine nalaze se u Krakovu u Łagiewnikima, u svetištu Božjega milosrđa.

Slikovni rezultat za st faustina's Grave
relikvije sv. Faustine Kowalske u bazilici svetišta Božjeg milosrđa u Krakovu

 

LITANIJE U ČAST SVETE FAUSTINE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

 

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Faustino, živi svjedoče milosrdnog Nebeskog Oca, moli za nas!
Sveta Faustino, ponizna službenice Isusa – Utjelovljenog milosrđa,
Sveta Faustino, poslušno oruđe Duha Posvetitelja,
Sveta Faustino, pouzdana kćeri Majke milosrđa,
Sveta Faustino, posrednice poruke o Božjem milosrđu,
Sveta Faustino, vjerna tajnice riječi Isusa Milosrdnog,
Sveta Faustino, ključarice Boga bogatog milosrđem,
Sveta Faustino, dare Božji za čitav svijet,
Sveta Faustino, koja si vidjela Božju dobrotu u svakom stvorenju,
Sveta Faustino, koja veličaš Boga u otajstvu Njegova Utjelovljenja,
Sveta Faustino, sudionice Gospodinove Muke i Uskrsnuća,
Sveta Faustino, predvoditeljice na Isusovom Križnom putu,
Sveta Faustino, koja si susretala Isusa u svetim sakramentima,
Sveta Faustino, sjedinjena sa Zaručnikom u svojoj duši,
Sveta Faustino, očarana milosrđem Boga u životu Blažene Djevice Marije,
Sveta Faustino, koja ljubiš Crkvu – Mistično Tijelo Kristovo,
Sveta Faustino, jaka pravom vjerom,
Sveta Faustino, ustrajna neslomljivom nadom,
Sveta Faustino, goruća vrućom ljubavlju,
Sveta Faustino, lijepa istinitom poniznošću,
Sveta Faustino, jednostavna djetinjim pouzdanjem,
Sveta Faustino, uzore vršenja volje Božje,
Sveta Faustino, primjeru požrtvovne službe,
Sveta Faustino, čuvarice svećeničkih i redovničkih duša,
Sveta Faustino, zaštito mladih i duša male djece pred Zlim,
Sveta Faustino, nado palih i očajavajućih duša,
Sveta Faustino, jakosti bolesnika i patnika,
Sveta Faustino, koja jačaš pouzdanje u srcima umirućih,
Sveta Faustino, žrtvo za grešnike,
Sveta Faustino, zabrinuta za spasenje svih ljudi,
Sveta Faustino, posrednice duša u čistilištu,
Sveta Faustino, koja moliš milosrđe Božje za cijeli svijet,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas sveta Faustino,

… da životom i riječima naviještamo divna djela i poruku Božjeg milosrđa.

Pomolimo se!

Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar života i djelo svete Faustine i po njezinu zagovoru pomozi nam rasti u nadi prema Tebi i milosrđu spram bližnjih. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

MOLITVA PAPE IVANA PAVLA II. SVETOJ FAUSTINI

Sveta Faustino, Božji dare našem vremenu, dare za cijelu Crkvu, isprosi nam da mognemo shvatiti dubinu Božjeg milosrđa i pomozi nam da ga osobno doživimo i svjedočimo našoj braći. Tvoja poruka svjetlosti i ufanja neka se širi po čitavom svijetu, neka vodi grešnike obraćenju, neka ublaža­va svađe i mržnju, neka daruje svim narodima snagu za djelatnu ljubav i međusobnu solidarnost. Mi, danas promatrajući zajedno s tobom lice Krista Uskrsloga, ponavljamo tvoje riječi pune povjerenja i pouzdanja: Isuse, uzdam se u Tebe!

 

MOLITVA Sv. FAUSTINE (Dn 163)

Toliko često kao što dišu moje grudi, toliko često kao što bije moje srce, toliko često kao što pulsira krv mojim venama, toliko tisuća puta želim slaviti Tvoje milosrđe, o, Presveto Trojstvo.

Želim se sva pretvoriti u Tvoje milosrđe da bih tako bila živa Tvoja slika, o, Gospodine. Ova najveća Božja osobitost, Tvoje neizmjereno milosrđe, neka dospije do moga bližnjeg kroz moje srce i moju dušu.

Pomozi mi, o, Gospodine, da moje oči gledaju milosrdno: da nikada ne sumnjičim i ne sudim po vanjštini, nego da spoznajem što je lijepo u dušama mojih bližnjih i pomažem im.

Pomozi mi da moje slušanje bude milosrdno, da budem naklonjena potrebama svojih bližnjih, da moje uši ne ostanu gluhe na bol i plač bližnjega.

Pomozi mi, Gospodine, da moj jezik bude milosrdan, da nikada prijezirno ne govorim o svome bližnjemu, nego da za svakog pronađem riječ utjehe i praštanja.

Pomozi mi, Gospodine, da moje ruke budu milosrdne i pune dobrih djela, da svojim bližnjima činim samo dobro, a teže i mučnije poslove preuzimam na sebe.

Pomozi mi, da moje noge budu milosrdne, da svome bližnjemu pritječu uvijek u pomoć, ne obazirući se na vlastiti umor i iznemoglost. Moj pravi odmor neka je u službi bližnjima.

Pomozi mi, Gospodine, da moje srce bude milosrdno, da osjećam sve patnje svoga bližnjeg, da nikom ne uskratim svoje srce i da iskreno susrećem i one za koje znam da će zloupotrijebiti moju dobrotu. Ja sama zatvorit ću se u premilosrdno Srce Isusovo. O vlastitim patnjama šutjet ću. O, moj Gospodine, neka Tvoje milosrđe počiva u meni.

+ Ti Sam zapovijedaš mi da se vježbam u tri stupnja milosrđa. Prvo: djelo milosrđa – svake vrste; drugo: milosrdna riječ – ono što djelom ne mogu izvršiti neka se ostvari riječima; treće: molitva – što ne mogu ostvariti ni djelom ni milosrdnom riječju, to uvijek mogu molitvom. Svoju molitvu protežem tamo kamo ne mogu dospjeti tijelom.

O, moj Isuse, promijeni me u sebe, jer Ti sve možeš!

(Dnevnik sv. Faustine Kowalske, Družba svećenika Srca Isusova – Dehonijanci, Zagreb 2016.)

 

SVETI IVAN PAVAO II.

Slikovni rezultat za ivan pavao II. božje milosrđe

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETOG IVANA PAVLA II., PAPE

(Imprimatur: kardinal Stanisław Dziwisz, nadbiskup krakovski, 12. travnja 2011.)

Gospodine, smiluj se,
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Ivane Pavle II.,
Uronjen u Oca, bogatog milosrđem,
Sjedinjen s Kristom, Otkupiteljem čovjeka,
Pun Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca,
Potpuno predan Mariji,
Prijatelju svetih i blaženih,
Nasljedniče Petra i slugo slugu Božjih,
Čuvaru Crkve i naučitelju vjerskih istina,
Oče Sabora i izvršitelju njegova nauka,
Potporo jedinstva kršćana i čitave ljudske obitelji,
Gorljivi štovatelju Euharistije,
Neumorni hodočasniče ovom zemljom,
Misionaru svih naroda,
Svjedoče vjere, ufanja i ljubavi,
Ustrajni sudioniče u trpljenju s Kristom,
Apostole mira i pomirenja,
Promicatelju civilizacije ljubavi,
Navjestitelju nove evangelizacije,
Učitelju koji nas potičeš zaroniti u dubine,
Učitelju koji nas upućuješ na svetost kao mjerilo života,
Prvosvećeniče Božjeg milosrđa,
Svećeniče što ujedinjuješ Crkvu u slavljenju Žrtve,
Pastiru koji svoje stado vodiš u nebo,
Brate i učitelju svećenika,
Oče posvećenih osoba,
Zaštitniče kršćanskih obitelji,
Potporo bračnih drugova,
Branitelju nerođenih,
Zaštitniče djece, siročadi i napuštenih,
Prijatelju i odgojitelju mladih,
Dobri Samaritanče prema onima koji trpe,
Potporo starijima i osamljenima,
Navjestitelju istine o dostojanstvu čovjeka,
Čovječe molitve uronjen u Boga,
Ljubitelju liturgije kojom se Žrtva slavi na oltarima svega svijeta,
Utjelovitelju radišnosti,
Zaljubljeniče u Križ Kristov,
Primjeru ostvarivanja zvanja,
Ustrajan u trpljenju,
Uzore života i smrti za Gospodina,
Ti koji opominješ grješnika,
Ti što pokazuješ put zabludjelima,
Ti koji praštaš prijestupnicima,
Pun poštovanja prema protivnicima i progoniteljima,
Glasnogovorniče i branitelju progonjenih,
Zaštitniče nezaposlenih,
Branitelju beskućnika,
Pohoditelju utamničenih,
Potporo slabih,
Svekoliki učitelju solidarnosti,

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II.,
da životom i riječju svijetu naviještamo Krista, Otkupitelja čovjeka.

Pomolimo se:

Milosrdni Bože, primi našu zahvalu za dar apostolskog života i poslanja svetog Ivana Pavla II. te nam po njegovu zagovoru pomozi da rastemo u ljubavi prema tebi i svim ljudima odvažno naviještamo ljubav Kristovu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

MOLITVA ZA MILOST PO ZAGOVORU IVANA PAVLA II., PAPE

O, Presveto Trojstvo, zahvaljujemo Ti što si Crkvi darovalo papu Ivana Pavla II. te je u njemu zasjala nježnost Tvoga očinstva, slava križa Kristova i sjaj Duha ljubavi. Pouzdajući se sasvim u Tvoje beskrajno milosrđe i u Marijin majčinski zagovor, on nam je pružio živu sliku Isusa, dobroga pastira i pokazao da je svetost, kao najviši oblik redovitoga kršćanskoga života, put kojim možemo postići vječno zajedništvo s Tobom. Daj nam, njegovim zagovorom, po Tvojoj volji, milost što je molimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.