POSJET I VIZITACIJA

 Izgledate jako potišteno, velečasni – zabrinuto će mladi župljanin svom župniku.
– Kako i ne bih bio – odgovara župnik – kada sutra imam vizitaciju.
* A što je to vizitacija, velečasni? – opet će mladi čovjek.
– Vizitacija znači posjet, ali ne bilo kakav posjet. Kako da Vam objasnim? Posjet Vam je kada Vam punac dođe u kući, a vizitacija je onda kada Vam dođe punica…

PODIJELI