Krštenje nas unosi u Krista, ono nas „kristificira“ – istaknuo je papa Franjo za vrijeme današnje opće audijencije pred oko 22 tisuće vjernika koji su se okupili na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. Prošle je srijede Sveti Otac zaključio niz kateheza o euharistiji, a danas je prešao na krštenje, odnosno na „temelj cijeloga kršćanskoga života, ulaz u život Duha i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima“ (KKC 1213). Po tom smo sakramentu „oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: ‘Krštenje je sakrament preporođenja vodom i riječju’“ (Isto).

Pedeset dana vazmenog liturgijskog vremena prikladni su za promišljanje o kršćanskom životu koji je, po svojoj naravi, život koji dolazi od samoga Krista – rekao je papa Franjo i istaknuo – Kršćani smo u onoj mjeri u kojoj dopuštamo Isusu Kristu da živi u nama. Prema tome, odakle početi kako bismo oživjeli tu svijest ako ne od samog početka, od sakramenta koji je potaknuo kršćanski život u nama? To je krštenje. Isusov Vazam, sa svojom snagom novosti, dopire do nas putem krštenja kako bi nas preobrazio na svoju sliku: krštenici su Isusovi, On je Gospodin njihova postojanja. Krštenje je temelj čitavoga kršćanskog života (usp. KKC 1213). Prvi je od sakramenata jer predstavlja vrata koja omogućuje Kristu Gospodinu da dođe prebivati u nama, a nama da uronimo u njegovo otajstvo – napomenuo je Papa.

Sveti je Otac potom podsjetio kako grčka riječ „baptizein“ znači „uroniti“. Objasnio je da je uranjanje u vodu ritual koji je zajednički brojnim vjerovanjima, a njime se želi izraziti prijelaz iz jednog stanja u drugo, znak čišćenja za novi početak. No nama kršćanima – nastavio je papa Franjo – ne smije promaknuti da ako je tijelo to koje je uronjeno u vodu, duša je ta koja je uronjena u Krista kako bi primila oproštenje od grijeha i zasjala božanskim svjetlom. Zahvaljujući Duhu Svetomu, krštenje nas ukapa u smrt i uskrsnuće Gospodinovo, uranjajući u krstionicu starog čovjeka kojim je vladao grijeh koji odvaja od Boga, rađajući novog čovjeka, ponovno stvorenoga u Isusu. U Njemu su svi Adamovi sinovi pozvani na nov život – kazao je Papa.

Krštenje je, naime, preporođenje – napomenuo je papa Franjo i nastavio – Siguran sam da se svi sjećamo datuma svoga krštenja. No malo sam sumnjičav i stoga vas pitam: sjećate li se datuma svojega krštenja? Neki kažu ‘da’, i to je dobro. No riječ je o slabom ‘da’, jer se možda mnogi ne sjećaju. No ako slavimo rođendan, zašto ne bismo slavili, ili se barem prisjećali, dana našega krštenja? Danas ću vam dati domaću zadaću – rekao je Sveti Otac – Vi koji se ne sjećate datuma krštenja, pitajte članove svoje obitelji: „Sjećaš li se dana moga krštenja?“, i nikad ga nemojte zaboraviti. I toga dana zahvalite Gospodinu jer je toga dana Gospodin ušao u moju nutrinu, Duh Sveti je ušao u moju nutrinu. Jeste li dobro shvatili domaću zadaću? Svi mi trebamo znati datum svojega krštenja. To je drugi rođendan: rođendan našeg preporođenja. Molim vas, nikad to nemojte zaboraviti – potaknuo je Papa.

Sjetimo se posljednjih riječi koje je Uskrsli uputio apostolima – kazao je Sveti Otac, napominjući da je pritom riječ o jasnom poslanju: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ (Mt 28,19). Putem krsnog uranjanja onaj koji vjeruje u Krista uronjen je u život samoga Trojstva – istaknuo je Papa.

Krsna voda nije bilo kakva voda, nego voda na koju je zazvan Duh koji daje život – nastavio je papa Franjo – Sjetimo se onoga što je Isus rekao Nikodemu kako bi mu objasnio rađanje božanskog života: „[A]ko se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je“ (Iv 3,5-6). Iz tog se razloga krštenje naziva također „obnavljanje“ jer vjerujemo da nas je Bog spasio „po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom“ (Tit 3,5) – kazao je Sveti Otac.

Papa je rekao da je krštenje, prema tome, djelotvoran znak ponovnog rođenja, kako bismo hodili u novosti života. U tom je kontekstu naveo što je sveti Pavao napisao u Poslanici Rimljanima: „[Z]ar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života“ (Rim 6,3-4).

Uranjajući nas u Krista, krštenje nas također čini udovima njegova Tijela, koje je Crkva, i dionicima njezina poslanja na zemlji (usp. KKC 1213) – kazao je Papa te upozorio – Mi krštenici nismo izolirani: udovi smo Tijela Kristova. Životnost koja proistječe iz krštenja pojašnjena je Isusovim riječima: „Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda“ (Iv 15,5). Isti život, onaj Duha Svetoga, teče od Krista prema kršteniku, sjedinjujući ih u jedno Tijelo (usp. 1 Kor 12,13), pomazano svetim uljem i okrjepljeno na euharistijskom stolu.

Krštenje dopušta Kristu da živi u nama, a nama da živimo ujedinjeni s Njim kako bismo surađivali u Crkvi, svatko prema svojem vlastitom stanju, u preobražavanju svijeta – objasnio je Sveti Otac te je napomenuo da krsna kupelj, koja se prima samo jednom, rasvjetljuje čitav naš život, vodeći naše korake sve do Nebeskog Jeruzalema. Postoji prije i poslije krštenja – kazao je Papa. Govorio je potom o tome da krštenje pretpostavlja put vjere koji se zove katekumenat, a koji se očituje kad odrasla osoba zatraži da bude krštena. No papa Franjo je napomenuo da se i djecu od starine krsti u vjeri roditelja.

Na ovom je mjestu Papa govorio o onima koji prigovaraju: Zašto krstiti dijete koje ne razumije? Nadamo se da će kad naraste, razumjeti i sam zatražiti krštenje. No to znači ne imati pouzdanja u Duha Svetoga jer kad krstimo dijete, u to dijete ulazi Duh Sveti, i Duh Sveti daje da u tom djetetu rastu kršćanske vrline koje će kasnije procvjetati. Trebamo uvijek dati tu priliku svima, svoj djeci, da u svojoj nutrini imaju Duha Svetoga koji će ih voditi kroz njihove živote. Nemojte zaboraviti krstiti djecu! – istaknuo je Sveti Otac.

Nitko ne zaslužuje krštenje koje je uvijek besplatan dar za sve, odrasle i novorođene – upozorio je papa Franjo – No kao sa sjemenom punim života, taj dar pušta korijene i donosi plod u zemlji koju hrani vjera. Krsna obećanja koje svake godine obnavljamo na Vazmenom bdjenju trebaju biti obnavljana svakoga dana kako bi nas krštenje – kako je rekao Sveti Otac – „kristificiralo“. Dodao je da se ne smijemo bojati te riječi. Krštenje nas „kristificira“, a onaj koji je primio krštenje i koji je „kristificiran“, suobličava se Kristu, preobražava se u Krista i ono ga uistinu čini drugim Kristom – zaključio je Papa.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI