PJEVANJE

Učiteljica kaže:
Djeco, danas ćemo učiti promjenu glagola. Perice, ako ti pjevaš, kako ćeš reći?
Ja pjevam.
Pravilno. A ako tvoja sestra pjeva, kako se onda kaže?
Ne krekeći!

PODIJELI