BAKA KOD DOKTORA

Došla baka kod doktora, a on je pita:
– “Gdje vas boli?”
A bakica kaže:
– “I ovdje i kod kuće!”

PODIJELI