PIJANI PARADAJZ

U nekoj prodavaonici:
• Zašto Vam paradajz smrdi na alkohol? – pita kupac.
Prodavačica se odmaknu metar unazad, pa upita:
• A sad?

PODIJELI