CARINIK

Umre carinik i dođe kod Sv. Petra.
Dok je Sv. Petar razmišljao gdje da ga pošalje, carinik mu stidljivo kaže:
– “Pa ja, ja bih na granicu negdje, ako može.”

PODIJELI