Sveti Kastul (Castulus), rimski mučenik, rođen je u III. stoljeću. Bio je komornik ili časnik na dvoru rimskog cara Dioklecijana (284-305). Njegova supruga bila je sveta Irena, čije je djelovanje vezano i uz svetog Sebastijana. Kao kršćanin Kastul je bio žrtva žestokih progona i dao je svoj život za Krista Gospodina. Vlastodršci su otkrili da u svojem domu kraj carske palače krije progonjene kršćane i održava vjerske obrede. Pružio je utočište i svetima Marku i Marcelijanu. Zajedno sa svojim prijateljem, svetim Tiburcijem, obratio je na kršćanstvo mnoge osobe. Obraćenike je zatim vodio na krštenje papi Kaji (Caiusu). Izdao ga je otpadnik Torkvat i prijavio ga gradskom prefektu Fabijanu. Kastula su uhitili 286, podvrgnuli ga strašnim mukama, bacili ga živog u iskopanu jamu i zatrpali pijeskom.

Vjernici su svetog mučenika pokopali u katakombama na cesti Via Labicana. Dvije godine kasnije, 288, mučeničkom smrću okončala je ovozemaljski život i Kastulova udovica, sveta Irena Rimska. Kasnije su Kastulove relikvije prenesene u Paviju (Lombardija), a u VIII. stoljeću monasi Albin i Rhenobot dopremili su ih u benediktinsku opatiju Moosburg na rijeci Isar (okrug Freising, Gornja Bavarska). U bavarski grad Landshut stigle su 1604. i danas počivaju u crkvi svetog Martina. Zazivaju ga kod otrovanja krvi, utapanja, vrbanca, groznice, krađe konja, oluja, grmljavine i požara, a zaštitnik je govedara, pastira, poljodjelaca te mnogih naselja, župa i crkava. Osobito ga štuju u Bavarskoj (Hallertau, Moosburg, Landshut, Sankt Kastl kod Reichertshofena), ali i u Češkoj.

Preuzeto: http://zupajastrebarsko.hr/

PODIJELI