Mujo i prava matematika

 

Mali Mujica dolazi nesretan iz škole i potuži se Muji:

– Babo, opet sam dobio jedin’cu iz matemat’ke, nemerem skontat’ te negativne brojeve nikako…

Mujo uzdahne:

– E moj Muj’ce, pa to t’ je lako… pa vamo… imaš prazan autobus, a na prvoj stan’ci uđe pet ljudi. Na drugoj ti izađe njih sedam…

Mujica ga zbunjeno gleda, a Mujo slavodobitno završi:

– To t’ znači da t’ na trećoj treba uć’ njih dvoj’ca da bi im’o prazan autobus!

PODIJELI