Navika, neimanja navika

51

Jer ako je to u vama i umnožava se, ne ostavlja vas ni besposlenima ni besplodnima  … 2.Petrova 1:8

U početku kad počinjemo stvarati neku naviku, potpuno smo je svjesni. Postoje trenuci kada smo svjesni kako izgrađujemo vrline te kako postajemo pobožni, međutim, ta bi svjesnost trebala biti samo prolazna faza kroz koju brzo prolazimo, dok duhovno rastemo. Ukoliko se zaustavimo u ovoj fazi, razvit ćemo osjećaj duhovnog ponosa. Ispravna stvar za učiniti s navikama pobožnosti je toliko biti protkani Gospodnjim životom, da su one u toj mjeri postale  spontanim izrazom našeg života, te ih više nismo niti svjesni. Naš duhovni život kontinuirano nas navodi na usmjeravanje vlastite pozornosti na sebe u  svrhu  samoispitivanja, jer svatko od nas ima neke osobine koje još nismo pridodali u svoj život.

Vaš bog može biti vaša mala kršćanska navika, primjerice navika molitve ili čitanja Biblije u određeno doba dana. No, promatrajte i vidjet ćete  kako će vam Otac poremetiti raspored ako počnete štovati svoju naviku umjesto onoga što ta navika predstavlja. Reći ćemo: „Ne mogu to sada učinit; ovo je moje vrijeme nasamo s Bogom.” Ali ne, istina je kako to vaše vrijeme nasamo sa vlastitom navikom. Dakle, postoji kvaliteta koja vam još uvijek nedostaje. Utvrdite taj  nedostatak, a zatim gledajte priliku kako biste kvalitetu koja vam nedostaje izgradili u svom životu.

Ljubav znači kako nema vidljivih navika, tj. kako su naše vlastite navike toliko  protkane Gospodom,  da kada ih prakticiramo, toga nismo niti svjesni. Ako ste svjesni vlastitog života svetosti, znači kako si samostalno postavljate ograničenja za činiti određene stvari, i to stvari za koje vas Bog uopće ne ograničava. To samo znači kako vam nedostaje kvaliteta koju još treba dodati vašem životu. Jedini nadnaravni život, je život kojeg je Gospod Isus živio,  a gdje god da je bio, uvijek je bio u ispravnom odnosu s  Bogom. Postoji li neko mjesto na kojem niste u ispravnom odnosu s Bogom? Ako je tomu tako, dopustite Bogu provesti vas  kroz bilo koju posebnu okolnost neophodnu da uzrastete u Njemu, usvajajući pri tome Njegove osobine. Tada će vaš život postati jednostavnim poput života djeteta.

– Oswald Chambers – kapelan britanske vojske

Trenutak istine:

Jesam li svjestan, da ukoliko sam svjestan sebe i svojih vrlina, zapravo još živim ja, a ne Krist u meni? Razumijem li kako je svijest o sebi i vlastitim vrlinama izraz duhovnog ponosa koji stoji između mene i Krista?

PODIJELI