Prvo čitanje:

Ef 5, 21- 33

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!

Podložni budite jedni drugima

u strahu Kristovu!

Žene svojim muževima

kao Gospodinu!

Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve

On, Spasitelj Tijela.

Pa kao što se Crkva podlaže Kristu,

tako i žene muževima u svemu!

Muževi, ljubite svoje žene

kao što je Krist ljubio Crkvu

te sebe predao za nju

da je posveti

očistivši je kupelji vode uz riječ

te sebi predvede Crkvu slavnu«

bez ljage i nabora ili čega takva,

nego da bude sveta i bez mane.

Tako treba da i muževi ljube svoje žene

kao svoja tijela.

Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.

Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela,

nego ga hrani i njeguje

kao i Krist Crkvu.

Doista, mi smo udovi njegova Tijela!

Stoga će čovjek ostaviti oca i majku

da prione uza svoju ženu;

dvoje njih bit će jedno tijelo.

Otajstvo je to veliko!

Ja smjeram na Krista i na Crkvu.

Dakle, neka svaki od vas

ljubi svoju ženu kao samog sebe,

a žena neka poštuje svog muža.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 128, 1-5

Pripjev:

Blago svima koji se boje Gospodina!

 

Blago svakome koji se boji Gospodina
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovnjen čovjek
koji se Gospodina boji!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Evanđelje:

Lk 13, 18-21

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus: »Čemu je slično kraljevstvo Božje? Čemu da ga prispodobim? Ono je kao kad čovjek uze gorušičino zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo te mu se ptice nebeske gnijezde po granama.«

I opet im reče: »Čemu da prispodobim kraljevstvo Božje? Ono je kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI