Prvo čitanje:

Otk 14, 1-3.4b-5

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:

gle, Jaganjac stoji na gori Sionu,

a s njime sto četrdeset i četiri tisuće

— na čelima im napisano ime njegovo

i ime Oca njegova!

I začujem s neba glas,

kao šum voda mnogih

i tutnjavu silna groma;

glas taj koji začuh

bijaše kao glas citraša

što sviraju na citrama.

Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem

i pred četiri bića

i pred starješinama.

Nitko ne mogaše naučiti te pjesme

doli one sto četrdeset i četiri tisuće —

otkupljeni sa zemlje.

Oni prate Jaganjca

kamo god pođe.

Otkupljeni su od ljudi

kao prvine Bogu i Jaganjcu;

na ustima se njihovim laž ne nađe,

neporočni su.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 24, 1-6

Pripjev:

Ovo je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzici na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Evanđelje:

Lk 21, 1-4

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad Isus pogleda, vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. I reče: »Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI