Prvo čitanje:

Heb 8, 6-13

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Našem je Velikom svećeniku

dopalo uzvišenije bogosluženje

koliko je Posrednik boljega Saveza,

koji je uzakonjen na boljim obećanjima.

Da je, zbilja, onaj prvi bio besprijekoran,

ne bi se drugom tražilo mjesto.

Doista, kudeći ih veli:

Evo dolaze dani — govori Gospodin —

kad ću s domom Izraelovim

i s domom Judinim

dovršiti novi Savez.

Ne Savez kakav učinih s ocima njihovim

u dan kad ih uzeh za ruku

da ih izvedem iz zemlje egipatske

jer oni ne ustrajaše u mom Savezu

pa i ja zanemarih njih — govori Gospodin.

Nego, ovo je Savez

kojim ću se svezati s domom Izraelovim

nakon ovih dana — govori Gospodin:

Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu

i upisati ih u njihova srca.

I bit ću Bog njihov,

a oni narod moj.

I neće više nitko učiti sugrađanina

i nitko brata svoga govoreći:

»Spoznaj Gospodina«

ta svi će me poznavati,

malo i veliko,

jer ću se smilovati bezakonjima njihovim

i grijeha se njihovih neću više spominjati.

Kad veli novi, ostari onaj prvi.

Što pak stari i dotrajava,

blizu je nestanku.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 85, 8 i 10.11-12.13-14

Pripjev:

Ljubav će se i Vjernost sastati.

 

Pokaži nam Gospodine, milosrđe svoje
i daj nam svoje spasenje.
Zaista, blizu je njegovo spasenje
onima koji ga se boje,
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i Vjernost sastati.
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicati iz zemlje,
Pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a Mir tragom stopa njegovih.

Evanđelje:

Mk 3, 13-19

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.

Riječ Gospodnja.

PODIJELI