Iz 5,1-7

Fil 4,6-9

Mt 21,33-43

 

Bila je sumorna i kišna travanjska noć 2019.g. Kazaljke na satu su pokazivale da je 23:30. Bio sam očigledno umoran što se održavalo u vidu glavobolje i pospanosti. Teške misli su mi se rojile po glavi, i premda sam htio, nisam mogao zaspati. Misli su bile depresivne, puno sam brinuo i tuga je obuzimala moje srce. Budući da nisam zaspao, odlučio sam pokušati napisati propovijed za knjigu. A onda sam počeo čitati ulomak iz današnjeg drugog čitanja. Pročitao sam ga, a potom i čitao 4 poglavlje Pavlove poslanice Filipljanima. Učas je nestalo tugaljivih i bojažljivih misli, brige, umora i glavobolje. Osjetio sām da sâm preobražen, preporođen, pun optimizma i nade, poleta i zanosa. I radost se tiho počela rađati. A samo sam primijenio recept Apostola Pavla. Vedrina duha i ushit traje i sada u 4:00 sata poslije ponoći upravo dok pišem ovu propovijed. U molitvi pred ponoć sam rekao Gospodinu poput proroka Ilije da uzme moj život. A sad sam definitivno odlučio čekati njegov dolazak, odnosno smrt, što vedrija duha ispunjavajući dane vršenjem njegove volje. Tako ću ga najbrže dočekati i, vjerujem, pospješiti njegov konačan dolazak k meni. 

Koje su me to Pavlove riječi iz smrti uskrisile na život? U 4 retku, 4 poglavlja poslanice Filipljanima on reče: „Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! A kako do radosti? Ta to svi žele. Zato Pavao nastavlja darivati recept za radost: „Blagost vaša neka je znana svim ljudima“ (Fil 4,5a). Suprotnost blagosti prema ljudima je strogo suđenje i osuđivanje bližnjih, ogovaranje i klevetanje dotičnih, strog ukor; naročito pred drugima itd. Vježbaj, cijenjeni čitatelju, strpljivost u odnosima prema drugima, nastoj pozitivno misliti i govoriti o njima, opravdaj bližnjega kad god možeš ukoliko te napada ili je pak javno napadnut u medijima ili kakvom društvu. Pavao u istom retku dodaje: „Gospodin je blizu!“ Sa svakom sekundom mi neumoljivo klizimo u smrt; sa svakim otkucajem srca mi smo sve bliži Gospodinu i njegovom sudu. Ali, Gospodin je blizu i u smislu svoje prisutnosti onim srcima koja mu se zdušno otvaraju. I što je to otvaranje veće i jače utoliko je njegova realna prisutnost snažnija i moćnija. A onda slijedi rečenica koja me je izbavila iz zabrinutosti za budućnost i zabrinula me u sadašnjosti: „Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu, molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem, očitujte svoje molbe Bogu.“ Bitna je praktična provedba, odnosno primjena ove rečenice. Nabroji Gospodinu sve, baš sve što te brine i zamoli ga da on uđe u to. Predaj mu to vjerom. A onda odmah zahvali što te je uslišio jer on kaže ovako: a vi kad molite, vjerujte da ste već dobili, i bit će vam. 

Pavao nam prethodnu rečenicu dodaje ovu: „I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca naša i vaše misli u Kristu Isusa.“ A mir Božji u grčkom jeziku podrazumijeva sklad, harmoniju, red duha i tijela te mir u uzajamnim odnosima s ljudima i stvorenjima. Imao sam prije čitanja ovog teksta nepovezane i zbrkane misli, ali je Gospodin Isus stvorio sklad misli i sad ih čuva u svom Srcu u kojem miruje moje srce, tj. čitava moja osoba. Pa što onda treba biti sadržaj našeg srca i misli? Pavao nastavlja s davanjem životnog recepta: što je god istinito, pravedno, čisto, ljubazno, hvalevrijedno, kreposno, je li što pohvala ili tome slično. Ne „crne kronike“ koje ubijaju nježno ticalo našeg povjerenja te katkad izazivaju strah i zebnju, ne horoskopi koji lažno predviđaju čovjekovu budućnost, ne svakojake i obilne vijesti, ne isprazni i drugi razgovori o političkim i drugim negativnostima u kulturi, prosvjeti, sportu …

Filipljani su gledali i slušali Pavla pa im on sebe stavlja za uzor. Ako dobro otvorimo oči i uši naći ćemo i u svojoj sredini ponekog uzornog kršćanina. Osim toga imamo pregršt biblijskih pravednika i svetaca Crkve (naročito suvremenog doba) pa uz njih možemo bolje i brže rasti. Redak 19,4 poglavlja iste poslanice mi je donio, uistinu, nadu, ohrabrenje i život: „A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, VELIČANSTVENO, u Kristu Isusu.“ Još je jedna rečenica vrlo bitna u ovom poglavlju: „Sve mogu u Onome koji me jača (Fil 4,13). Zaista, ova rečenica pomaže u ovom vremenu manjka samopouzdanja, kukavičluka i nemoći i uzdiže čovjekove mogućnosti do neslućenih visina.  

Velečasni Vinko Pilić

PODIJELI