Prvo čitanje:

Rim 8, 26-30

 

 

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.

Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 13, 4-6

Pripjev:

Ja se, Gospodine, u tvoju dobrotu uzdam!

 

Pogledaj, usliši, Gospodine, Bože moj!
Prosvijetli mi Oči da ne zaspim na smrt,
nek ne kaže dušmanin: »Nadjačah njega!«
Nek ne kliču protivnici ako posrnem!

Ja se u tvoju dobrotu uzdam,
nek mi se srce raduje spasenju tvome!
Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro,
pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg!

 

Evanđelje:

Lk 13, 22-30

 

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče:

»Borite se da uđete na uska vrata

jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu,

ali neće moći.

Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata,

a vi stojeći vani

počnete kucati na vrata:

‘Gospodine, otvori nam!’,

on će vam odgovoriti:

‘Ne znam vas odakle ste!’

Tada ćete početi govoriti:

‘Pa mi smo s tobom jeli i pili,

po našim si trgovima naučavao!’

A on će vam reći:

‘Kažem vam: ne znam odakle ste.

Odstupite od mene, svi zlotvori!’

Ondje će biti plač i škrgut zubi

kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova

i sve proroke u kraljevstvu Božjem,

a sebe vani, izbačene.

I doći će s istoka i zapada,

sa sjevera i juga

i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.

Evo, ima posljednjih koji će biti prvi,

ima i prvih koji će biti posljednji.«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI