Koja je bila tema?

– Sine, sad je zvala učiteljica, dobio si jedinicu iz zadaćnice iz hrvatskoga jezika.
– Koja je bila tema?
– Kako sam se proveo na ljetnim praznicima?
– I što si ti napisao?
– Dobro, hvala na pitanju.

PODIJELI