RIJEKA

65

 

 

 

bio sam očaran tvojim disanjem

oblakom pare u prohladnom jutru

pjevom slavuja i spletom grana

žuto procvalim livadama

 

za kravama sam trčao niz dugu obalu

u travi ostade nekoliko dugih vijuga

 

dječačka čežnja je mamila

staklaste ribice u proljetnoj vodi

mutnosivoj

ruke su držale prut s udicom

 

kad je sunce prešlo Kosu

ukralo je maglu jutra

krave su stajale na obali

nabreklog trbuha čekajući odlazak

 

zbogom rijeko

 

prepuštam te podnevnoj vrućini

sutra ću opet brčkati po obali

diveći se žuto procvaloj livadi

Krešimir Čepo

PODIJELI