RAZMATRANJA O EUHARISTIJI

32

Sniženje prigodnih naslova uz Tijelovo – razmatranja o euharistiji

 

U euharistiji se komunicira Gospodinova ljubav za nas: ljubav tako velika da nas hrani samom sobom; besplatna ljubav, uvijek na raspolaganju svakoj osobi koja je gladna i potrebna obnove vlastitih snaga.

Papa Franjo, Različiti i ujedinjeni. Komuniciram, dakle jesam

Blagdanom Presvetoga Tijela i Krvi Kristove – Tijelova svečano slavimo jednu od najvećih tajni svoje vjere, euharistiju. „Svaka je euharistija svetkovina Boga u svijetu i zahvala svijeta koji je Božji po Kristu, a Tijelovo to snažnije naglašava i uzdiže na jedinstvenu razinu jer je Krist ona spona i ona stvarna točka u kojoj se ujedinjuje božansko i ljudsko“, piše don Anton Šuljić u knjizi Dodijavanje Bogu, ističući da je Tijelovo blagdan dubokoga poniranja u objavljenu i određenu nazočnost onoga tko se sažeo u prisutnost kruha, vina i riječi obećanja da će sa svojima ostati do konca svijeta. Tijelovo tako ostaje i očitovanje Presvetoga i duboki misterij nedokučivoga Boga, istodobno.

Razmatranja o euharistiji, sakramentu jedinstva, ali i šire, o otajstvu i istinama vjere – ogledaju se u nizu djela objavljenih u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Uz blagdan Tijelova izdvojili smo na akciji od 30 % – 40 % deset knjiga:

Zašto je Bog postao čovjekom – Anzelmo Canterburyjski

Biblijski i crkveno-povijesni vidovi euharistije i križa – Adalbert Rebić

Kalež našeg života – Henry J. M. Nouwen

Dodijavanje Bogu. O Bogu i čovjeku – o kruhu našeg svagdašnjeg iskušenja – Anton Šuljić

Ovo je tijelo moje. Euharistija u svjetlu himana Klanjam ti se smjerno i Zdravo tijelo – Raniero Cantalamessa

Ovo je naša vjera. Tumačenje Creda – Dionigi Tettamanzi

Riječ Božja. Pismo – tradicija – služba – Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.)

Ecclesia de Eucharistia (D-134). Enciklika biskupima, prezbiterima i đakonima te zavjetovanim osobama i svim vjernicima laicima o odnosu euharistije i Crkve (Papa Ivan Pavao II.)

Sakrament jedinstva. Euharistija i Crkva – Walter Kasper

Euharistija u životu Crkve kroz povijest – Tomislav Janko Šagi-Bunić

 

Akcija traje u knjižarama Kršćanske sadašnjosti i u web knjižari od 1. do 12. lipnja 2021.

PODIJELI