Prvo čitanje:
2Sam 7, 4-5a.12-14a.16
Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida,
oca njegova (Lk 1, 32).
Prijestolje Kristovo sija u našim srcima, duh se naš raduje zbog proročkih riječi Oca nebeskoga.
Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom,tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«Riječ Gospodnja. Hvala ti Oče na daru najvećem, hvala ti na Kristu Spasitelju, na čijem prijestolju ostavljamo svoje molitvene nakane, nadajući se i vjerujući u uslišanje, koje je u tvojoj svetoj volji.
Otpjevni psalam:
Ps 89, 2-5.27.29
Pripjev:

Potomstvo će njegovo ostati dovijeka.

Odjek moga pjesničkog srca,
ljubav je tvoja Bože moj,
sva sam se predala službi tvojoj,
jer samo tebe ljubim iznad svega!
Samo ti mi trebaš za zauvijek!

Vjernosti moja, ti me jedini čuješ,
jedini vidiš boli i pokoru moju,
usliši me po milosrđu svome.

Blagoslovi obiteljska stabla,
neka plodovi blagoslova rode na njima,
neka se potomstvo Davidovo širi,
od koljena do koljena,
neka duše i tijela slave ljubav tvoju,
u kojoj je milina i zdravlje!
Kriste smiluj se slugama svojim, amen.

Drugo čitanje:
Rim 4, 13.16-18.22
U nadi protiv svake nade povjerova.

Blagoslovljen je tvoj sluga Abraham zbog vjere svoje, zbog ljubavi koju ti iskaza na svome križnom putovanju, na svome hodočašću zemaljskom. Dobroto Oče, oplemenio si nas svojom ljubavlju koja blagoslivlja srca skršena , ponizna, darovao si nam svetu spoznaju i obećanje da svatko tko iskreno ljubi i kaje se, tvoj je i nitko nas ne može od tebe odijeliti. Pravdo naša, blagoslovljena su djela tvoja i naumi tvoji. Nado naša zbog blagoslova Abrahamova izbavljaš nas iz beznađa, hvala ti Jahve dobri! Primi molitvu pokajnika svojih, primi i usliši po smilovanju svome potrebe tvojih stvorova, amen!

Evanđelje:
Mt 1, 16.18-21.24a (Ili: Lk 2, 41-51a)

Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

Blagoslovljen je san svetog Josipa i šapat anđela Gospodnjega duhu njegovu. 

»Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«

Sveti Josipe primi molitvu moga srca, u svoje sveto srce, neka se ispunjava naum Oca nebeskoga za mene i sve one koji mi stanuju u srcu, u radosti Kristovoj želim sa tobom živjeti, križ svoj zagrliti zbog muke Isusove, amen!
PODIJELI