Poruka ljubavi

247

 

 

Duboko u

treba stići

poruka ljubavi:

Budite savršeni kao što je

Otac vaš nebeski!

Samo Bož

trebamo ići

ako želimo u raj stići.

Nemojte je zaboraviti

jer ćete i sebe i druge uništiti.

 

Martina Peunić

PODIJELI