Lijepe riječi
ponekad je teško
reći
iako i kamen
mogu otopiti.

Treba ih
nizati
u jedan
biserni
ružarij.

I svaki biser
bit će
siguran korak
u novi,
bolji svijet.

Martina Peunić

 


PODIJELI