Tvoje tijelo krvari

189

TVOJE TIJELO KRVARI

Tvoje tijelo krvari
– izboli su ga moji grijesi
i grijesi ovog svijeta…

O, Gospode, zar ja zaslužujem
toliko od Tebe?

Ocu si rekao da mi oprosti…

O, Isuse, voljela bih kao Ti,
prema onima
koji me ranjavaju,
milosti imati!

 

Martina Peunić

 

Lijepe riječi

PODIJELI