Opća audijencija Kateheza sveta misa – Vjerovanje i Molitva vjernika

274

Čemu odgovara slušanje biblijskih čitanja o kojima se nastavlja govoriti u propovijedi – upitao je Papa na današnjoj općoj audijenciji održanoj na Trgu svetoga Para, nastavljajući niz kateheza o misi. To je odgovor na pravo, duhovno pravo naroda Božjega da obilato primi bogatstvo riječi Božje. Svatko od nas kada ide na misu, ima pravo obilno primiti riječ Božju, dobro pročitanu, dobro izgovorenu i potom, dobro protumačenu u propovijedi. To je pravo! A kad riječ Božja nije dobro pročitana, kada ju đakon, svećenik ili biskup ne propovijeda sa žarom, uskraćuje se pravo vjernicima.

Imamo pravo slušati riječ Božju – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Gospodin govori za sve, za pastire i vjernike. On kuca na srca onih koji sudjeluju na misi, bez obzira na njihove životne uvjete, godine i prilike. Gospodin tješi, zove, potiče klijanje novog i izmirenog života. Stoga, trenutak tišine nakon propovijedi pomaže da se primljeno sjeme staloži u duši, kako bi se rodile odluke o prianjanu uz ono što je Duh svakome predložio. Nakon propovijedi je potrebna tišina i svatko treba razmišljati o onome što je  čuo.

Nakon te tišine, kako se nastavlja misa? – upitao je papa Franjo i naglasio – Osobni se odgovor vjere uključuje u ispovijedanje vjere Crkve koje se izražava Vjerovanjem. Svi mi izgovaramo Vjerovanje u misi. Kada sav narod izgovara vjerovanje, znak je to koji pokazuje zajednički odgovor na sve ono što se zajednički čulo u riječi Božjoj. Postoji vitalna veza između slušanja i vjere. Ujedinjeni su. Ta se vjera, u stvari, ne rađa iz mašte ljudskih umova kao što podsjeća sveti Pavao, ona dolazi od slušanja, a slušanje se odnosi na riječ Kristovu. Vjera se hrani, dakle, slušanjem i vodi prema sakramentu. Tako moljenje Vjerovanja čini da se narod u liturgiji vraća meditiranju i ispovijedanju velikih tajni vjere, prije njihovog slavlja u euharistiji.

Znak vjere veže euharistiju s krštenjem koje je primljeno u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, te nas podsjeća da su sakramenti shvatljivi u svjetlu vjere Crkve – rekao je Papa i istaknuo – Odgovor na Božju riječ koja je primljena u vjeri, izražava se zatim u zajedničkoj molitvi pod nazivom Opća molitva, jer obuhvaća potrebe Crkve i svijeta. Zove se još i molitva vjernika.

Oci su Drugoga vatikanskog koncila namjerno vratili tu molitvu da se ona moli nakon evanđelja i propovijedi, posebno nedjeljom i blagdanima, kako bi se zajedno s narodom molilo za svetu Crkvu, za one koji vladaju, za one koji se nalaze u različitim potrebama, za sve ljude i za spasenje cijeloga svijeta – rekao je papa Franjo i potvrdio – Dakle, pod vodstvom svećenika koji uvodi i završava molitvu, narod, izražavajući svoje krsno svećeništvo, moli Boga za spas svih. I nakon pojedinačnih nakana koje je predložio đakon ili neki čitatelj, narod zajedno moli zazivajući: “Gospodine usliši nas”.

U stvari, prisjetimo se što nam je Gospodin Isus rekao: Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam – rekao je Papa i ustvrdio – mi ne vjerujemo u to, jer smo malovjerni. Ali kad  bismo imali vjeru – kaže Isus – poput gorušičinog zrna, dobili bismo sve. Tražite što god hoćete i dat će vam se.

U tom trenutku opće molitve nakon Vjerovanja – rekao je Sveti Otac – vrijeme je da Gospodina tražimo najveće stvari, stvari koje trebamo, ono što želimo. Dat će vam se! – na ovaj ili onaj način, ali – Dat će vam se! Sve je moguće onome koji vjeruje, rekao je Gospodin. Što je odgovorio čovjek kojem je Gospodin uputio te riječi – Sve je moguće onome koji vjeruje. Odgovorio je: Vjerujem Gospodine, pomozi mojoj nevjeri! I mi možemo reći: Gospodine, vjerujem! Ali, pomozi mojoj nevjeri! To je molitva koju moramo moliti duhom vjere: Vjerujem Gospodine, pomozi mojoj nevjeri!

Zahtjevi shvaćanja ovoga svijeta, s druge strane, ne uzdižu se prema nebu, baš kao što ostaju nestalni samodostatni zahtjevi – rekao je na kraju papa Franjo i zaključio – Nakane na koje su vjernici pozvani moliti, moraju biti glas konkretnih potreba crkvene zajednice i svijeta, izbjegavajući korištenje uobičajenih i kratkovidnih formula. Opća molitva kojom završava Služba riječi, potiče nas da usvojimo Božji pogled kao svoj, pogled koji se brine za svu Njegovu djecu.

Danas započinjemo korizmeni hod – rekao je nakon kateheze Papa obrativši se posebno mladima – želim da živite to vrijeme milosti kao povratak ljubavi Očevoj koji sve čeka raširenih ruku. Bolesnike je ohrabrio da prikazuju svoje trpljenje za obraćenje svih onih koji žive daleko od vjere, a mladence je pozvao da grade svoju novu obitelj na stijeni ljubavi Božje.

Prije nego što je otišao na Trg svetoga Petra, Papa je pozdravio i blagoslovio bolesnike koji su taj događaj pratili u Dvorani Pavla VI.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI