NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA

147

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

Nedjelja, 1. 4. 2018.

 

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODINOVA

 

ČITANJA: Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 (ili: 1Kor 5,6b-8); Iv 20,1-9

 

NAPOMENA:
▪ Priliči da se u danjoj misi kao oblik pokajničkog čina vrši škropljenje vodom koja je blagoslovljena u Vazmenome bdjenju. Istom vodom neka se napune i posude na ulazu u crkvu. ▪ Hvalevrijedno je da se na dan Vazma zajedno s pukom slavi svečana Večernja koja nosi krsno obilježje, a upotpunjena je procesijom do krsnog zdenca, čime se vrši spomen na otajstvo krštenja.

 

Prvo čitanje:

Dj 10, 34a.37-43

 

S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar i reče: »Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:Ps 118, 1-2.16-17.22-23

 

Pripjev:

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 

Drugo čitanje:Kol 3, 1-4

 Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

 

Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:Iv 20, 1-9

 Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

 

Uvod

 

Današnjeg dana Kršćanski svijet okreće svoje misli prema svetkovini Uskrsa, koji je najvažniji i najveći kršćanski blagdan. Kršćani su složni da je Isusovo uskrsnuće najvažniji događaj za sve kršćane.

Smrt je već dugo vremena najveća tajna i najveći strah čovječanstva. Kako god živjeli, bili mi dobri ili zli – sve nas čeka smrt nakon određenog broja godina života. Je li smrt kraj? Ili ima nešto iza smrti? Što se događa s čovjekom kada umre? Postoji li neki dio čovjekovog bića koji nastavlja živjeti nakon smrti? Ovo su pitanja koja čovjek postavlja sebi, drugim ljudima, ali i Bogu. Mi ljudi, sami po sebi, nemamo odgovore na ova pitanja. Ali Bog, koji je Stvoritelj i Održavatelj života, pojasnio nam je u Bibliji (koju zovemo Božja Riječ, Božja Objava) mnoge pojedinosti vezane uz čovjekov nastanak, ali i uz smrt i život nakon smrti.

Mi ljudi smo ”ljudi pitanja” – mi stalno imamo neka pitanja koja nas zanimaju, koja nas muče ili koja nam ne daju mira. A Biblija je Objava Božjih odgovora. Biblija nam jamči da se s pouzdanjem možemo okrenuti ka Bogu Biblije pri traženju odgovora na naša životno važna pitanja.

Jedno od tih najvažnijih pitanja je pitanje postoji li uskrsnuće nakon smrti. Ako postoji, mi želimo znati još više o tome. Biblija nam daje cjelovit odgovor na pitanje života i smrti.

Bog je izvor života. Gdje je Bog, tu je život. Bog je ujedno ljubav i pravda, pa to dvoje uvijek dolazi zajedno. To je važno za razumjeti kako bismo ispravno shvatili način Božjeg djelovanja.

Biblija nam otkriva čovjekov pad u grijeh. To je izvor problema grijeha na planeti Zemlji. Ali Biblija nam otkriva i Božje rješenje za taj problem, a to je Isus Krist.

Isus Krist je Božanska osoba. On je napustio Nebo i rodio se kao Sin Božji, ali i kao čovjek. To je učinio da bi nama omogućio spasenje. Biblija nam svjedoči da je Isus Krist iskusio smrt. On je umro, a zatim je uskrsnuo! Isus je pobijedio smrt! I postao naš Spasitelj od grijeha. To je Evanđelje, to je Radosna vijest! Ova Kristova radosna vijest nam kaže da je problem naše smrti riješen! Isus je to učinio zbog svoje neizmjerne ljubavi prema nama – Adamovim potomcima,jer bismo inače, po Adamu, sigurno umrli vječnom smrću. Isus Krist je iz svoje nesebične ljubavi prema nama dao svoj sveti život kako bismo mi dobili oprost grijeha i novi život u zajednici s Njim. To je Radosna vijest za stanovnike Zemlje.

 

Homilija

 

Ljudi se ponekad pitaju je li uskrsnuće stvarnost. Može li čovjek uskrsnuti? Sveti Pavao apostol o tim pitanjima daje odgovor u Prvoj poslanici Korinćanima u 15. poglavlju:”Ako nema uskrsnuća, tada ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovijedanje, a neosnovana je i vaša vjera.” (15,13.14.).

”Ako Krist nije uskrsnuo, bez vrijednosti je vaša vjera – vi ste još u svojim grijesima. Tada i oni koji u Kristu umriješe, izginuše.” (15,17.18.).

Sveti Pavao je potpuno jasan – Kristovo uskrsnuće je temelj vjere, temelj propovijedanja, temelj našeg uskrsnuća. Ako Krist nije uskrsnuo, tada ni kršćanska vjera nema vrijednosti. Onzatim dodaje: ”Ako se samo u ovom životu uzdamo u Krista, najbjedniji smo od svih ljudi.” (15,19).

Neki ljudi koji se deklariraju kao kršćani ne vjeruju u uskrsnuće. Kažu: ”Kada te pokopaju – nema više života.” Oni su ”vjernici” koji vjeruju samo u ovaj sadašnji život. Oni ne vjeruju Božjim obećanjima u uskrsnuće i vječni život. Sveti Pavao kaže da je to bijedno. Jer Krist je uskrsnuo! To je stvarnost! To je istina koja nam je objavljena kroz Božju riječ, Bibliju. To je temelj kršćanske vjere. Zato sveti Pavao kaže: ”Ali sada, Krist je uskrsnuo od mrtvih.” (15,20).

Nakon toga nastavlja usporedbu između Adama i Krista. Kao što je Adam bio stvarna osoba, tako je i Krist stvarna osoba. Kao što je po Adamu došao pad u grijeh, a s time i smrt – tako je po Isusu Kristu došla milost, a s time i vječni život. Sveti Pavao piše:”Budući da je po čovjeku došla smrt, po Čovjeku dolazi i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. Svaki u svome redu: prvenac Krist, potom u vrijeme njegova dolaska Kristovi pripadnici.” (15,21-23)

Sveti Pavao piše da je Krist prvi uskrsnuo (naziva ga ”prvenac umrlih”). A Kristovi pripadnici će uskrsnuti u vrijeme Kristovog drugog dolaska. Dakle, važnost i značaj Kristovog uskrsnuća je toliki da predstavlja temelj kršćanske vjere. Ujedno je to i temelj našeg uskrsnuća. Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je naša vjera i naše propovijedanje. Zato je vrlo važno da nam je Bog objavio ovu ključnu istinu koja je od izuzetne važnosti za naš kršćanski život. Krist jest uskrsnuo. I to je temelj naše vjere, temelj našeg uskrsnuća.

Obično o sebi mislimo kako smo dobri. Međutim, naša realnost je potpuno drukčija. Biblija govori da smo zli i skloni grijehu. Tek kada nas Sveti Duh osvjedoči da nismo dobri (kako obično o sebi mislimo), nego da smo robovi grijeha i da nam treba oslobođenje od tog ropstva – tek tada nam postaje jasna naša potreba za Spasiteljem. Bog je za svakoga od nas ljudi osigurao savršenu žrtvu, savršenog Spasitelja koji može spasiti bilo kojeg čovjeka koji je ikada živio na našoj planeti. Tako da nam je osigurana nezaslužena milost!

Jedini Spasitelj koji je sposoban spasiti sve nas ljude – jest Isus Krist, Božji Sin. On je dragovoljno umro umjesto nas. A zatim je uskrsnuo iz smrti u život! Na taj način On je, iz svoje nesebične ljubavi, postao Otkupitelj od tog prokletstva za sve ljude. I omogućio nam je svima da nikada ne moramo umrijeti vječnom smrću – iako smo rođeni i živjeli smo kao grešni ljudi. To je Evanđelje, to je Radosna vijest! Isus Krist nam je otvorio vrata novog života – života u svakodnevnoj zajednici sa Bogom.

Prvo je važno razumjeti što je Krist učinio za nas – On je umro za nas da bi postao naš Spasitelj od grijeha. A zatim je potrebno razumjeti ono što Krist čini u nama – a to je jedan novi život, promijenjen život, život Bogu na slavu.

Bog nudi oprost grijeha svakom čovjeku koji (svojom slobodnom voljom) prihvati ponuđeno spasenje u Isusu Kristu. Dakle, nismo birali postati grešnici, nego smo to naslijedili od Adama. Ali imamo mogućnost izabrati postati pravednici u Isusu Kristu. U protivnom ako naš izbor ne bude Krist, možemo ostati ”u grijehu”, ostati robovi grijeha. Bog nam je ponudio izbor. Na nama je odgovornost za ono što sami izaberemo. Kao grešnici zaslužujemo vječnu smrt. Čovjek može izgubiti pravo na vječni život. Tada će vječno biti mrtav, nikada više neće oživjeti. Ipak zahvaljujući Isusovoj milostivoj žrtvi dobili smo priliku prihvatiti vječni život kroz spasenje u Isusu Kristu.

Je li smrt prirodna? Ne, smrt je neprirodna. Iako neki ljudi tvrde da je smrt prirodna i da je sastavni dio života, istina je nešto drugo. Smrt je neprirodna. Zato se ljudi prirodno plaše smrti, zato im je neugodno razmišljati o smrti. Bog je čovjeka stvorio za život, pa je samo život prirodno stanje za čovjeka.

Što je smrt? Smrt je prestanak života. Smrt je odsustvo života. Život se gasi, prestaje – pa čovjek umire. Smrt je potpuna, ništa nije preživjelo. Čovjek (u svoj svojoj cjelini) je mrtav. Više ne postoji. Ali zato je Bog osigurao potpuno uskrsnuće čovjeka. To uskrsnuće će biti iz grobova, kaže nam Isus. “Dolazi naime čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti Njegov glas, te izići iz njih: koji su činili dobro, na uskrsnuće – na život; koji su činili zlo, na uskrsnuće – na propast.” (Evanđelje po Ivanu 5,28.29.)

Isus nam kaže još nešto vrlo važno: dolazi čas kada će svi umrli ljudi uskrsnuti iz svojih grobova! Dan uskrsnuća je pred nama! Svi umrli ljudi će biti podijeljeni na dvije grupe – oni koji će pri uskrsnuću dobiti nagradu: vječni život; te oni koji će pri uskrsnuću dobiti kaznu: vječnu smrt.

Isus jasno kaže da su svi umrli ljudi koji su sada u grobovima čekaju da čuju Isusov glas (a to je poziv na uskrsnuće) kako bi dobili ono što zaslužuju – nagradu ili kaznu.

Apostol Pavao puno piše o smrti i uskrsnuću, te o događajima nakon uskrsnuća. ”Nećemo, braćo, da ostanete u neznanju o umrlima, da se ne žalostite poput ostalih koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će i Bog one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s Njim.” (Prva poslanica Solunjanima 4,13.14.)

Dakle, oni koji su umrli ujedinjeni s Isusom, Bog će ih dovesti s Njim. Ako smo umrli ”u zajednici s Isusom Kristom” (to znači: prihvativši Njega kao svog Spasitelja) Isus će nas dovesti ka Bogu nakon našeg uskrsnuća.

Kako će se to dogoditi? Čitajmo nastavak teksta u Poslanici Solunjanima koji nam to jasno objašnjava: ”Ovo vam velimo poučeni od Gospodina: mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnji, sigurno nećemo preteći umrlih, jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i sa zvukom trube Božje sići s Neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Stoga tješite jedan drugoga tim riječima.” (Prva poslanica Solunjanima 4,15-18).

Ovaj nastavak teksta govori o Isusovom drugom dolasku. ”Jer će sam Gospodin … sići s Neba”. Tek tada će biti uskrsnuće iz mrtvih. Tek tada će uskrsnuti ”umrli u Kristu” (oni koji su umrli prije Isusovog drugog dolaska, ali su tijekom života prihvatili Isusa kao Spasitelja). Oni u grobovima čekaju Isusov drugi dolazak koji je ujedno i Dan uskrsnuća.

Umrli će uskrsnuti iz grobova, te zajedno s onima koji će živi dočekati Isusa, bit će uzdignuti u zrak u susret Isusu, piše sveti Pavao. Od tada će kroz čitavu vječnost biti u zajednici s Isusom koji ih je otkupio i spasio. ”I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom.”

Evanđelist Starog Zavjeta prorok Izaijatakođer govori o tome da ljudi nakon smrti prebivaju u grobu (naziva ih ”stanovnici praha”), koji će uskrsnuti. Evo kako on to kaže: ”Tvoji će mrtvi oživjeti, uskrsnut će tijela. Probudite se i kličite, stanovnici praha.” (Izaija 26,19).

I prorok Danijel je o tome pisao. On nam govori: ”U ono će vrijeme ustati knez Mihael, koji štiti sinove tvog naroda … Tada će se probuditi mnogi koji spavaju u prahu zemljinu: jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost.” (Danijel 12,1-3). Prorok Danijel spominje važan detalj o kojem je i Isus govorio – govori o dva različita uskrsnuća: o uskrsnuću pravednika na vječni život, te o uskrsnuću nepravednika na vječnu osudu.

Kako je moguće uskrsnuće? Budući da nakon naše prirodne smrti naše tijelo potpuno nestaje, tada se postavlja pitanje: ”Kako Bog može upravo nás ponovno oživjeti? ‘ Ali Bog nam obećava da ćemo uskrsnuti kao osobe, iste one osobe koje su i umrle. Dakle, Bog može ponovno oživjeti upravo nás, upravo mene. I tako osobno nama dati nagradu ili kaznu – ovisno o našoj odluci kojom danas odlučujemo za život s Kristom ili za život protiv Krista. Ako danas donesemo odluku za Krista, to će nam donijeti novo stvaranje i novi život koji ćemo dobiti na dar od Boga! Neka to bude i Vaše iskustvo.

Kristovo uskrsnuće je jamstvo našeg uskrsnuća! Samo zato što je Isus pobijedio smrt – i nije ostao zarobljen smrću nego je uskrsnuo – to je svim pravim vjernicima jamstvo uskrsnuća u novi život, vječni život!

Radosna vijest za sve ljude danas glasi: “Nitko od ljudi ne mora umrijeti vječno – jer je Isus Krist umro na križu Golgote i time za sve ljude postao Spasitelj od vječne ili druge smrti. Ako ga i ti danas prihvatiš – On će postati i tvoj Spasitelj od grijeha i od vječne smrti.”

Biblija nam kaže: “A kada se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i ovo smrtno tijelo besmrtnošću, tada će se ispuniti pisana riječ: “Pobjeda proguta smrt. Gdje je, smrti, tvoja pobjeda?  Gdje je, smrti, tvoj žalac?” (Prva poslanica Korinćanima 15,54.55.)

Kako nam je to omogućeno? Samo zahvaljujući Isusu Kristu – pobjedniku nad smrću. Radi njegove pobjede i nama je omogućena pobjeda nad smrću: “Hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu.” (Prva poslanica Korinćanima 15,57).Kristovo uskrsnuće je jamstvo našeg uskrsnuća!

Neka vam je svima blagoslovljen i sretan Uskrs.

Zvonko Presečan

PODIJELI