FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com/

 

Moj Bože, Snago i Utjeho moja!

Što li učinih da me tako voliš?

Da me čuvaš i bdiješ nadamnom danonoćno.

Prisutnost Tvoju osjećam, ljubav Tvoja plamti u meni.

Sve što imam Tebi pripada!

Slava Tebi vječna, Gospodaru života mog.

Ljubavi čista i duboka od najdubljih dubina.

S čežnjom misli lete Tebi i u trenu pomislih:

Što li radi moj Bog?

Jer, suze tare mnogima,

Srca i duše tješi žalosnima.

Sve si mi:Otac, Brat i Prijatelj u nevolji.

A dade mi i majku.

Svetu, dobru, poniznu djevu Mariju.

U Tebi sva ljubav leži, 

toplina Očinskog zagrljaja,

osmijeh blistav sa mjačinskih usana.

U Vječnosti se Tebi nadam.

Nemam prava, 

ali milosrđe Tvoje odagna svaku sumnju

da ću Tebi jednog dana!

Nataša Debanić

PODIJELI