Osmislice – Ivan Bradvica

84

Abeceda

Prvo što naučimo je A, a gdje smo to stigli, zadnje što naučimo je Ž, život, a gdje smo to bili.

Bog i čovjek

Kad je Bog čovjek s njim se može, a kad je čovjek Bog s njim se ne može.

Bogat

Postat i ostat bogat može samo škrt čovjek.

Bolest

Kad bolesni od manje bolesnih prave još bolesnije i zdravi će oboljeti.

Božić

Snaga Božića je u rastu u Isusu.

Čovjek

 Čovjek kao biološka konstrukcija je uz vjeru bolje dimenzioniran na opterećenja života.

***

Tko bježi od sebe ostavlja prazninu ma gdje stigao.

Duh

Sva živa bića imaju duh, a sveti duh samo pojedini ljudi.

***

Sveti duh je dar Stvoritelja iskazan mišlju, riječju, djelom koji liječi bolesne duhove i održava zdrave.

Elita

Elita skita.

Idealan brak

Idealan brak je kad se ne zna tko je kome veći sluga.

Igra odraslih skrivača

Naivni se skrivaju iza neznanja, pokvareni iza laži, umišljeni iza vlasti, pametni iza istine, a iskusni iza opreza.

Indijanac

Bijeli čovjek prednjači u zlu kaže vječni Indijanac.

Istina

Istina je, laže se.

Izazov

Najveći izazov čovjeku je obračun s vlastitim izvorima zla.

Izvori zla

Izvori zla su neznanje, nemoral i politika biti čovjek iznad čovjeka.

Križ

Isusov križ je svjetlo u tami života.

Kultura

Kultura je pažljiv osobni stav prema bilo kome ili bilo čemu.

Laž

Tko u Bogu vidi vraga, laž mu je draga.

Lud

Lud iskrivljava stvarnost.

Ludilo

Ludilo je bolesna fantazija-bezumlje.

***

Ludilo pojedinca primjećuje uža zajednica.

***

Ludilo uže zajednice primjećuje šira zajednica.

Matematika

Životna matematika je da nema zbrajanja bez oduzimanja ni množenja bez dijeljenja.

Mjesto

Mjesto čovjeka gdje je čovjek, je njegov mozak.

Odgoj

Odgoj je strpljiv rad na formiranju kulture i zdrava razuma.

Optimizam

Optimizam se rađa rođenjem, troši životom, a obnavlja potomstvom.

Osobnost

Ono što si izgledom zasluga je roditelja, predaka, a ono što si osobno samo ti, to ćeš životom izgraditi.

Penjanje

Civilizacija je penjanje na brdo znanja s pogledom na planinu neznanja.

Postojiš

Bio si i prije mene, sad te vidim, čujem, osjetim, postojiš, ako te i napustim, postojiš.

Potpunost

Potpunosti nema.

Protiv

Tko je protiv drugog spola negira sebe pola.

Raj

Jabuko jabuka, kruško krušaka, trešnjo trešanja, šljivo šljiva, ljubav Sunca prema životu u vama je prepoznatljiva, božja pjesma u vama je ostvariva, vrijeme sazrijevanja  vremenu je  dariva, život slavi, realnost raja duhu čovjeka pravi.

***

Raj je ljepota bezbrižnosti duha.

Raj, čistilište i pakao

Raj je djetinjstvo, čistilište put od osjećaja do razuma, a pakao nepoštivanje razuma.

Rezultat

Tko je pobijedio, a tko izgubio, tko se u kome vidio, tko se koga postidio, tko je koga uvrijedio, tko je što nudio, tko je koga nadmudrio, tko je zadovoljan, a tko nije, koga rezultat melje, kome je veselje, kome je nova briga, tko je do svog vrhunca stigao, natjecanje je napor i zabava, prestiž duha, kakav god je rezultat od novog rezultata se nećeš odustat.

Savjet

Ne očekuj ni od koga ništa i što manje želi, strpljivim učenjem i radom imati ćeš ono što te veseli.

Siromah

Tko je veći siromah manje prosi.

Sjeme

Samo sjemena sjeme svjedoči vrijeme.

Sunce

Sunce je jedino pravedno, jer dijeleći ne dijeli.

Svjetlo

Svjetlo svijeta je nenasilna istina.

Što je sutra?

Sutra je nova neizvjesnost, novo iskušenje stečenih spoznaja.

Teza

U ničemu je sve.

Tko si?

Nisi ono što misliš da jesi nego si ono što si drugome dao.

Ugled

Pozitivan ugled se postiže poštenjem, moralnošću i žrtvovanjem sebe za druge otkrivajući istinu koja se krije.

Uspješan

Biti uspješan je preživjet dok ti se živi.

Začin

Za dug život potreban je i začin gluposti.

Zabluda

Poželjna je bilo koja zabluda koja održava život.

Zakon zakona

Tko zakon božjih načela ljubavi gazi zlo ga snalazi.

Zdravlje

Biološko fizikalno kemijski elementi u termodinamičkom procesu s meteorološkom datošću koja se taloži u pojedinačnom životu s kaosom međuljudskog prožimanja zbog površinskog znanja o prošlosti života, nudi neizmjerno mnogo inačica promašaja spoznaje cjelokupne istine o zdravlju.

Želja

Ono što želiš drugom, neka se tebi dogodi.

Život

Život nema recepta.

***

Život je draga varka.

***

Život je čekanje u neznanju.

***

Život nastavlja život ako si životu dao život.

***

Osnovno obilježje života je aktivnost.

Žrtva

Nema čovjeka, a da nije bio žrtva manipulacije.

PODIJELI