Molitva za oslobođenje od griješnih navika

321
Ili:
zar ne znate da nepravednici
neće baštiniti Kraljevstva Božjega?
Ne varajte se!
Ni bludnici ni idolopoklonici,
ni preljubnici, ni mekoputnici,
ni muškoložnici, ni kradljivci,
ni lakomci, ni pijanice,
ni psovači, ni razbojnici
neće baštiniti Kraljevstva Božjega. (1 Kor 6,9-10)
Stalnim ponavljanjem grijeha
upada se u grešnu naviku.
Neki se ljudi naviknu na grijeh
kako bi se time nesvjesno
zaštitili od starih uspomena ili strahova.
Možeš moliti tako da častiš rane Kristove
i Njegovu dragocjenu Krv,
pa ćeš biti oslobođen od svojih okova,
jer mi smo Njegovim ranama ozdravljeni.
…koliko će više krv Krista,
koji po Duhu vječnom
samoga sebe bez mane prinese Bogu,
očistiti savjest našu od mrtvih djela,
na službu Bogu živomu. (Heb 9,14)
PODIJELI