Prvo čitanje:

Tit 2, 1-8.11-14

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Predragi!

Ti govori što se priliči zdravu nauku:

starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni,

zdrave vjere, ljubavi, postojanosti;

starice isto tako — vladanja kakvo dolikuje svetima:

ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina,

nego učiteljice dobra da urazumljuju mlađe

neka ljube svoje muževe, djecu,

neka budu razumne, čiste, kućanice, dobre,

podložne svojini muževima

da se riječ Božja ne bi pogrđivala.

Mladiće isto tako potiči da budu razumni.

U svemu se pokaži uzorom dobrih djela:

u poučavanju — nepokvarljivost, ozbiljnost,

riječ zdrava, besprigovorna

da se onaj nasuprot postidi

nemajući o nama reći ništa zlo.

Pojavila se doista milost Božja,

spasiteljica svih ljudi;

odgojila nas

da se odreknemo bezbožnosti

i svjetovnih požuda

te razumno, pravedno i pobožno živimo

u sadašnjem svijetu,

iščekujući blaženu nadu

i pojavak slave velikoga Boga

i Spasitelja našega Isusa Krista.

On sebe dade za nas

da nas otkupi od svakoga bezakonja

i očisti sebi Narod izabrani

koji revnuje oko dobrih djela.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 37, 3-4.18.23.27.29

Pripjev:

Od Gospodina dolazi spas pravednicima.

 

U Gospodina se uzdaj i čini dobro,
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.
Sva radost tvoja neka bude Gospodin:
on će ispuniti želje tvoga srca!

Gospodin se brine za život čestitih,
dovijeka će trajati baština njihova.
Gospodin vodi i učvršćuje korake čovjeku,
i mio mu je put njegov.

Zla se kloni i čini dobro,
i ostat ćeš dovijeka.
Zemlju će posjedovati pravednici
i živjet će na njoj dovijeka.

Evanđelje:

Lk 17, 7-10

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »Tko će to od vas reći sluzi svomu, oraču ili pastiru koji se vrati s polja: ‘Dođi brzo i sjedni za stol?’ Neće li mu naprotiv reći: ‘Pripravi što ću večerati pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem; potom ćeš ti jesti i piti?’ Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naređeno? Tako i vi: kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: ‘Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI