“Blagost je poput
mirisnog cvijeta
koji sve uokolo mami k sebi.”

fra Mate Tadić

PODIJELI