MALO JE REĆI!

78

Malo je reći
Kolika je tuga,
Na grob kad dođem
Kod pokojnig druga.
Srce se dili
Na dvije tad pole,
Dok iz oka
Suza je more.

Malo je reći
Dok tu klečim,
I uspomene
Na tebe budim.
Palim ti sviću
Obraze brišem,
I ovu ti pismu
Uz suze ja nudim.

Malo je reći
Sin nam je veći,
Dok ćeri su se
Udale nam dvije.
I unuke imaš
Pitaju za tebe,
Dok ih tvoja slika
U sobicam grije.

Malo je reći
Kad pođem leći,
Da mi nedostaje
Krilo sa strane.
Da me zagrli
I ušuška nježno,
U ove jesenje
Prohladne dane.

Malo je reći
Zima se bliži,
Bura sve jača
Zraci sve niži.
Vatrase loži
Kraj peći se grijem,
Nedostaju mi te
Tvoje ruke dvije.

Malo je reći
Kolika je tuga,
Na grob kad dođem
Kod pokojnog druga.
Srce se dili
Na dvije pole,
Dok se ruke
Sklope i mole!

01.11.2017. Brat Bojan.

PODIJELI