KRVAVA JE LJUBAV KROACIJE

74


Sve je igra prema snazi gnjeva

razmahane sablje domovine naše.

U ratnome plamu puca, grmi, sijeva;

Hrvati se nanovo digoše!

 

Popljuvani heroj u prikrajku stoji,

dok smrdljive hijene trulež rigaju.

Dane strpljenja već odavno broji,

dok planovi gnjeva rane mu vidaju.

 

Smrdljive hijene i tuđe i naše

uporno lažu i nasilje čine.

Zadnji atom poštenja pokopaše

u đavolske mreže paklene tmine.

 

Ruknu na stratište bojnoga polja;

bez kape, bos i razdrljenih grudi.

U njemu zaplamsa budućnost bolja

u namjeri da hijeni sudi.

 

Škljocnu zahvat i krik lavljeg zuba

i rastrga kičmu smrdljive hijene.

Tako će proći baš svaka guba,

sa snagom Hrvata – granitne stijene!

 

Krvava je ljubav Kroacije.

Stoljećima ona tako traje.

Na našem nebu lebdi sudba nacije

i mnoge zvijezde na tom nebu sjaje.

 

Iz rasute krvi mučki ubijenih

niknuše nebrojeni cvjetovi bijeli.

Trepere latice cvjetova snenih;

to su heroji – sinovi smjeli.

 

Sve je igra prema snazi gnjeva

razmahane sablje domovine naše.

U ratnome plamu puca, grmi, sijeva;

Hrvati se nanovo digoše!

Krešo Čepo

(rođ. 1950., Tihaljina, Hercegovina)

PODIJELI