Jesi li ikada bio nasamo s Bogom – 1/2

49

„… a nasamo je svojim učenicima sve protumačio.” Marko 4:34

Nasamo s Njim. Isus nas ne odvodi na stranu niti nam neprestano sve objašnjava; objašnjava nam stvari onoliko koliko smo ih u stanju razumjeti. Životi drugih su nam primjer, no Bog zahtijeva da ispitamo svoje vlastite duše. To je toliko spor proces, da Bogu treba cijelo vrijeme i sva vječnost kako bi pojedinog muškarca ili ženu uskladio sa Svojim naumom. Bog nas može upotrijebiti tek nakon što mu dopustimo da nam pokaže duboka, skrivena područja našeg vlastitog karaktera. Zapanjujuće je koliko smo nesvjesni sebe! Ne prepoznajemo čak ni zavist, lijenost ili ponos u sebi kad to vidimo. Međutim, Isus će nam otkriti sve što smo imali u sebi prije nego što je Njegova milost počela djelovati u nama. Koliko nas je naučilo hrabro pogledati u sebe?

Moramo se riješiti ideje kako razumijemo sebe. To je uvijek posljednji djelić ponosa  koji odlazi. Jedini koji nas razumije je Bog. Najveće prokletstvo našeg duhovnog života je ponos. Ako smo ikad imali ideju o tome kakvi smo u  Božjim očima, nikada nećemo reći: “O, tako sam nedostojan.” Shvatit ćemo da se to podrazumijeva. Ali dokle god postoji bilo kakva sumnja da smo nedostojni, Bog će nas i dalje zatvarati dok ne ostanemo nasamo s njim. Kad god u nama postoji element ponosa ili umišljenosti, Isus nas ničemu ne može naučiti. Dopustit će iskustvo koje nam slama srce ili razočaranje koje osjećamo kad je naš intelektualni ponos ranjen. Otkrit će brojne pogrešno usmjerene naklonosti ili želje – stvari zbog kojih nikada nismo pomislili da bi nas morao zadržati nasamo. Na mnogo stvari nam je ukazano, no često bez učinka, ali kad nas Bog nasamo suoči s njima, sve će nam biti jasno.

– Oswald Chambers, Vojni kapelan Britanske vojske

Pitanja  za razmišljanje:

Jesam li se spreman suočiti s duboko skrivenim manama vlastitog karaktera?

Izbjegavam li susret nasamo s Isusom u strahu od suočavanja sa samim sobom ili vjerujem da mi je to nužno i korisno?

Vjerujem li Božjoj dobronamjernosti kad me suočava sa samim sobom?

Jesam li se spreman odreći svog ponosa i vizije o sebi u srazu s Božjim viđenjem mene i dopustiti mu da me On mijenja i oblikuje po svojem naumu?

PODIJELI