Duh Sveti kao Vatra Ljubavi

112

Propovijed povodom blagdana Pedesetnice

Danas obilježavamo blagdan Pedesetnice, kojim završavamo pretkorizmeno razdoblje i kad obilježavamo Duha Svetog kao Vatre Ljubavi.

Tijekom tri tjedna trajanja pretkorizmenog razdoblja, imali smo se priliku adekvatno pripremiti za nadolazeću korizmu, koja predstavlja vrijeme priprave za Uskrs, najveći kršćanski blagdan, u potpunom smislu. U tom razdoblju, naglasak je bio na djelovanju Duha Svetog u našim životima, počevši od dara mudrosti kao temelja samoispitivanja, pa posvete naših života Bogu u nama, a danas, zadnje pretkorizmene nedjelje, naglasak je na djelovanju Duha Svetog kao Vatre Ljubavi u našim životima.

Na pitanje tko je Bog, često možemo čuti misao da je Bog Ljubav. Naizgled nepotpuna, nedovoljno razrađena misao, no kad malo bolje pogledamo, zapravo jasna i potpuna. Bog je Sve u Svemu. Bog je Sve. Bez Boga nema ničeg, u Bogu je Sve. Shodno tome, ako je Bog Ljubav, onda je Ljubav Sve u Svemu. Ljubav je Sve. Bez Ljubavi nema ničega, u Ljubavi je Sve.

Očitovanje ljubavi u našim životima, kako god je očitovali, jest najuzvišenije očitovanje Boga u nama. Služenje drugima u kakvom god obliku to bilo, jest očitovanje ljubavi. Žrtvovanje sebe drugima, u kakvom god to obliku bilo, jest očitovanje najuzvišenije ljubavi, kao što je Gospod Krist, kao naš trajni i istinski uzor i učitelj, žrtvovao cijelog sebe za svakog čovjeka, davši ono najvrijednije što je imao – svoj vlastiti život. Ima li ičeg uzvišenijeg, ima li većeg očitovanja Božjeg djelovanja u od toga?

Naši materijalni životi su prepuni raznih svakodnevnih izazova i iskušenja. U tom svakodnevnom metežu kojem smo izloženi lako smetnemo s uma našu pravu prirodu, našu pravu misiju koju imamo živeći u materijalnoj dimenziji, a to je biti u Bogu, što je više moguće. Najbolji način očitovanja naše božanske prirode je iskreno davanje sebe drugima, što predstavlja pravo očitovanje istinske ljubavi.

Da bismo ostali svjesni svoje prave, božanske prirode, i da bi smo se redovno podsjećali naših istinskih kvaliteta koja nas definiraju kao djecu Božju, potrebno je trajno djelovanje Duha Svetog u našim životima, koji je spreman neumorno održavati plamen ljubavi, prvenstveno prema sebi a posljedično i prema drugima, u pravom smislu riječi. Dopustimo  Duhu Svetom i zazivajmo da nam bude trajna potpora po tom pitanju. Neka nas plamen Božje ljubavi grije tijekom cijele predstojeće korizme, a nakon razdoblja pročišćenja, neka bude sastavni dio nas zauvijek, uz Božju pomoć.

Amen.

PODIJELI