Dobra djela

12

Propovijed povodom 13. nedjelje po Trojstvu

Današnje nedjelja po Trojstvu posvećena je dobrim djelima. Zamolili smo Gospoda da siđe u naša srca i da ispunjeni njime – ispunjeni ljubavlju, vršimo dobra djela u Njegovo ime.

Samo tada dobra djela imaju punu snagu i mi idemo punim jedrima prema Njemu. Mi ne radimo, nego Gospod radi kroz nas. Sve je u Njegovim rukama.

Sve što radimo, posvetimo Njemu i ne brinimo se ni za raj ni za pakao, za lošu karmu i sudbinu, jer tada smo pod Njegovom zaštitom.

Činimo dobro radi dobra samoga. Tako ćemo našim svjetlom smanjiti tamu. Naše ruke neka postanu Njegove ruke. Čak i ono loše što smo napravili, predajmo Njemu. Sve je Njegovo, jer samo On jest.

Apostol Pavao nas u poslanici poziva da budemo u našim odnosima budemo ispunjeni ljubavlju jedni prema drugima, jer svi mi smo djeca jednog Boga i imajmo stremljenja i krotkosti jedni prema drugima.

U Evanđelju Krist želi da povežemo um i srce. Nije dovoljno kao farizeji i carinici znati što je dobro, a ne činiti to. Krist kaže da takve ne poznaje. On priznaje kao svoje učenike samo one čiji je um povezan sa srcem i koji izvršavaju ono što znaju da je ispravno i u skladu s voljom Božjom.

Budimo mudri i gradimo na stijeni, čineći tako. Predajmo sami sebe i svoja djela Gospodu. Sva naša djela žrtvujmo najvišem. Bog je svjetlo i ljubav. Vršeći dobra djela otvaramo srca sebi i drugima koji to prepoznaju. Tako donosimo ljubav  i svjetlo na svijet, postajemo pravi Kristovi učenici i prava djeca Božja.

Amen

PODIJELI