FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com

Cjelovit si cvijetak, samo ako ti je korijenje u svetom Nebu. Iz tajnog izvorišta Presvetog srca Kristovog možeš jedino mirisati u nadi i zahvalnosti, miru i ljubavi, napajajući se vodom spasenja i krvlju Boga živoga. Okrijepiti te i uspraviti može samo ljubav Božja, nju samo trebamo kao čeznuće, njoj se jedino trebamo u potpunosti predati i sa zahvalnošću služiti u pokori i molitvi. Cvjetajte dušice Božje na obalama milosnim.

Od  Ana Emanuela, 5.06.2018.

PODIJELI