Prvo čitanje:

Am 5, 14-15. 21-24

 

Uklonite od mene dreku svojih pjesama, i pravica vaša nek bude ko bujica silna.

 

Čitanje Knjige Proroka Amosa

Tražite dobro, a ne zlo,

da biste živjeli,

i da gospodin, Bog nad Vojskama,

odista s vama bude

kao što velite da jest.

Mrzite zlo, ljubite dobro,

držite pravicu na gradskim vratima,

pa će se možda Gospodin, Bog nad Vojskama,

smilovat ostatku Josipovu.

Mrzim i prezirem vaše blagdane

i nisu mi mile vaše svečanosti.

Paljenice kad mi prinosite,

prinosnice mi vaše nisu mile,

na pričesnice se od ugojenih telaca vaših

i ne osvrćem.

Uklonite od mene dreku svojih pjesama,

neću da slušam zvuke vaših harfa.

Pravda nek’ poteče kao voda,

i pravica ko bujica silna.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 50, 7-14.16bc-17

Pripjev:

Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.

 

»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti,
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe:
ja, Bog — Bog tvoj!«

»Ne korim te zbog žrtava tvojih —
paljenice su tvoje svagda preda mnom.
Neću od doma tvog uzet junca,
ni jaraca iz tvojih torova.«

»Ta moje su sve životinje šumske,
tisuće zvjeradi u gorama mojim.
Znam sve ptice nebeske,
moje je sve što se miče u poljima.«

»Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao,
jer moja je zemlja i sve što je ispunja.
Zar da ja jedem meso bikova
ili da pijem krv jaraca?«

»Što nabrajaš naredbe moje,
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija,
te riječi moje za leđa bacaš?«

Evanđelje:

Mt 8, 28-34

 

Došao si ovamo prije vremena mučiti zloduhe.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kada Isus dođe prijeko, u gadarski kraj, eto mu u susret dvaju opsjednutih: izlazili su iz grobnicâ, silno goropadni, te nitko nije mogao proći onim putem. I gle, povikaše: »Što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena mučiti nas?«

A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja. Zlodusi ga zaklinjahu: »Ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja.« On im reče: »Idite!« Oni iziđoše i uđoše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obronak u more i podavi se u vodama.

A svinjari pobjegoše, odoše u grad te razglasiše sve, napose o opsjednutima. I gle, sav grad iziđe u susret Isusu. Kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja.

Riječ Gospodnja.

PODIJELI