U MOLITVI!

54

Odavno se ljudi mole
Jer one su stvarno jake,
Moliti nas učili su
Nas Didovi a i Bake.

Dok nas danas sada uče
Naša Mati a i Ćaća,
Jer Molitva nam kažu oni
Daje snagu a i jača.

U molitvi se Bogu svome
Mi obraćamo na taj način,
Da nam bude u pomoći
Jer i s Njim smo mnogo jači.

Moleći ga da pomogne
Nosit ove Križe naše,
Kad posrnemo ispod njega
Da nam Duša dublje ne padne.

Od malena treba učit
Svoju dicu da se mole,
Da i oni mogu ljubit
I iskreno da Boga vole.

Sa molitvom da se jave
I zafale baš na svemu,
Jer Bogu se triba javit
I obratit tako Njemu.

Blagosljivajmo svoju dicu
Sa Krunicom u rukama,
Jer tako će i naš Bog
Na taj način pomoć nama.

Odavno se ljudi mole
Sklapljajući svoje ruke,
U razgovoru s Bogom svojim
Pružajuć mu i svoje muke!

15.03.2018. Brat Bojan.

PODIJELI