Sveta Ispovijed

180

 

Pitanje:
Poštovani!
Jesam li pogriješio ako sam u ispovijedi naglasio da u određenom grijehu kojeg sam počinio nisam dugo pao sve do ponovnog pada. Znam da se u ispovijedi ne bismo smjeli hvaliti pa jeli zbog toga moram ispovijed ponavljat iako sam grijeh ispovijedio?
Također ako nisam rekao dva grijeha koja sam smatrao lakima zbog svećenikova prekidanja jer je mislio da već pretjerujem, jeli trebam ponoviti cijelu ispovijed ili je dovoljno na idućoj ispovijedi te grijehe kazati?
Hvala Vam puno!

Odgovor:
Poštovani!
Hvala Vam na ovom pitanju, iako se ne smatram kompetentnim da odgovaram na pitanja o religijskoj ili pobožnoj formi. Ono što bih Vam ja mogao odgovoriti je što Biblija kaže o oprostu.
Biblija kaže da je grijeh bezakonje, tj prekršaj Božjeg Zakona. Mi se često zadržavamo na tom nivou misleći samo o grešnim djelima. Na žalost grijeh je daleko veći problem nego što ga mi možemo pojmiti. Grijeh nas rastavlja od Boga. Biblija kaže: … nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša. Izaija 59,2. Osobno tu vidim veći problem nego u samom grešnom djelu. Židovi u Isusovo vrijeme su često raspravljali o grešnim djelima, tj koje je djelo grešno, a koje nije. Isus tu temu radikalizira u svojoj propovijedi na Gori Blaženstva. On govori da je grijeh već i u samoj pomisli. Stoga problem je veći nego što mislimo. Grijeh je ustvari naše stanje. Mi smo u grijehu ili u Kristu.
Stoga vaše pitanje ima smisla samo u jednom drugom pitanju. Ukoliko vaša ispovijed nije u Vama izazvala pokajanje i žaljenje zbog grijeha koji ste učinili, tada vam je ta ispovijed bezvrijedna. Žaljenje mora biti za činjenicu da nas je naš grijeh odvojio od Boga. Krist je obećao da će nam oprostiti svaki grijeh ako se za njega pokajemo. Bolje reći je da je Krist već oprostio naš grijeh onog trenutka kada je umro na križu, a naše pokajanje samo dokazuje da taj oprost prihvaćamo. Stoga trebate li ponovno kod ispovjedi spominjati grijehe koje niste prije rekli trebaju odgovoriti na vaše važnije pitanje, jeste li pomireni s Bogom.
Sama forma na koji će te izvesti je drugorazredna ili trećerazredna jer na prvom mjestu treba biti naš odnos s Bogom. Ukoliko je on ispravan on će se očitovati u našem odnosu prema drugim ljudima, i tek na treće mjesto dolazi pobožna forma koja tek tada ima svog smisla. Ukoliko pobožnu formu istaknemo kao glavnu, Biblija tvrdi da smo idolopoklonici. Što će mi tamjan koji dolazi iz Šebe i trska mirisna iz zemlje daleke? Vaše mi paljenice nisu drage, nisu mi po volji klanice vaše. Jeremija 6,20.
Odnos s Bogom je naša primarna zadaća o kojoj trebamo razmišljati a sve drugo je naša duhovna nadogradnja.
Neka Vas Bog blagoslovi.

Zvonko Presečan

PODIJELI