DRVOSJEČIN SIN

Šta radi drvosječin sin u šumi?
– Sekira se!

PODIJELI