Danas, 26. lipnja, u svijetu se obilježava Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja, a toj je temi papa Franjo posvetio i današnji tweet. Ponovno odlučno osuđujem svaki oblik mučenja – napisao je Papa na svojemu računu @pontifex – i pozivam sve da se zauzmu za njegovo ukidanje, te da podupru žrtve i njihove obitelji. Međunarodni se dan obilježava 31 godinu nakon stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih naroda protiv mučenja, koju je ratificiralo 157 zemalja, ali još je, nažalost, više od 140 zemlja u kojima se bilježe slučajevi surovoga postupanja kako bi se iznudile informacije, priznanja, kako bi se ušutkala neslaganjâ, ili pak kao oblik kažnjavanja.

Dijelimo zabrinutost pape Franje, jer brojne zemlje, koje su potpisale konvenciju protiv mučenja, nastavljaju ga primjenjivati, posebice kako bi ušutkale ljude – istaknuo je u razgovoru za našu radijsku postaju Alfonso Cauteruccio, predsjednik Greenaccorda, kulturalne udruge kršćanskoga nadahnuća te dodao da je to vrlo ozbiljan problem, posebice što se tiče migracija, odnosno ljudi koji se sele, jer su mnogi od njih žrtve mučenja. Međutim, kako bi se pomoglo žrtvama i njihovim obiteljima, može se djelovati na više područja.

Prije svega, osobama koje su bile podvrgnute mučenju treba pravna potpora; – objasnio je Cauteruccio – stoga im trebaju socijalne usluge, i ponajviše one koje su usmjerene na rad, na profesionalnu prekvalifikaciju, a tamo gdje je to moguće i medicinska i psihološka pomoć. Znakovi mučenja su, naime, često prepoznatljivi, jer se kod žrtve uočava strah, nesigurnost… Oni su žrtve nečega što im priječi da žive mirnim životom; uvijek su u stanju napetosti i straha, a sve to zahtijeva posebnu skrb – napomenuo je Cauteruccio.

Na kraju je istaknuo da je mučenje potrebno uvrstiti među kažnjiva djela što, unatoč raznim zakonskim nacrtima, još nije učinjeno ni u Italiji. Mislim da bi to valjalo učiniti što prije, ponajviše zbog velikih migracijskih valova koji su postali svakodnevni. Svemu je tomu potrebna pravna regulativa – istaknuo je Cauteruccio.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI