Isuse, volim Te!
Više od sveg drugog, volim Te!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, volim Te!
 
Isuse, trebam Te!
Više od svega drugog trebam te!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, trebam Te!
 
Isuse, daj nam mir!
Više od sveg drugog daj nam mir!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, daj nam mir!
 
Isuse, hvala Ti!
Više od sveg drugog, hvala Ti!
Sve što je u meni želi pjevati,
Isuse, hvala Ti!

PODIJELI