Na svemu zahvaljujte, jer je to volja Božja u Kristu Isusu za vas.”

( 1 Solunjanima  5,19 ).

PODIJELI