Ako društvo prihvaća da ljudsko biće ima pravo na prekid života drugoga, onda više nikomu nije moguće ostvariti pravo na život kao temeljno ljudsko pravo – rekao je irski biskup Kevin Doran (Elphin), predsjednik radne skupine za bioetiku povjerenstva Biskupske konferencije u pastoralnoj poruci koja je objavljena 28. siječnja govoreći o temi pobačaja uoči zasjedanja Vlade koja je jučer, 30. siječnja donijela odluku da će se referendum o pobačaju održati krajem svibnja ove godine.

Ako damo bilo kakav razlog za pobačaj, isti razlozi koristit će se za opravdanje prekida života starih osoba, slabih i nepokretljivih. Ako prijeđemo tu granicu, neće biti lako vratiti se natrag – napisao je biskup i dodao – posljedice mogućeg ukidanja ustavnog članka 40 amandmana za život, bile bi teške jer bi se iz Ustava uklonilo „pozivanje na pravo na život“ majke i djeteta, a ne bi ga se ničim zamijenilo, „bilo bi to kao bjanko ček“ u rukama Vlade koja bi u budućnosti bila slobodna uvesti bilo kakav zakon u svezi s pobačajem. Biskup je potaknuo na suosjećanje, istinu, molitvu, potporu ženama i naglasio da, što god se dogodilo s Ustavom,  trebaju se proučiti putovi kako bi se moglo dati daljnju potporu ženama da bi mogle izabrati život, ne samo za dijete, nego i za sebe same – prenijela je agencija Sir.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI