Suze vjernika

168

Kada bi suza vjernika kapnula u srce nevjerno, postali bi mu otkucaji vjerni! Ali srce nevjerno ima zacementirana vrata, u njega ništa što se ljubav zove ne može ući lako. Netko bira zemaljsko prolazno, i tek kad se počne odvajati od toga srca kamenog, kad duša mu osjeti da se od tijela dijeli on zavapi…. poželi da Bog mu bude svjetlo, zadrhti od tame. Zato molimo za srca kamena, jer MOLITVA im je jedina nada, da kažu VJERUJEM kad tad. Na ovom svijetu nam je dano da biramo… LJUBAV SVETU ili VLASTITU VOLJU koja je često uprljana lažima ovozemaljskog svijeta. Ljudi su takvi, biraju opipljivo blago, nemarni su za duhovno, tek kad zaboli traže oslonac u Bogu. A treba i u ljubavi i blagostanju Boga hvaliti za ono što imamo. Kad srca meka proplaču, Bog se smiluje srcu kamenom, nadam se da je tako. Obratiti suzama molitvenim bar jednog čovjeka, divna je gesta iskrenih. Dao Bog uslišanje svima. Vi braćo prosite suzama molitvenim čudo za srce kameno i vi sestrice…Nastati će tako Raj na zemlji, čudo Gospodnje! Abba Oče, suze molitvene srca mekih stavi u srca kamena, ozdravi ih od nevjere, mržnje, laži, sebičnosti, darujući im svoju ljubav, svoje svete zapovjedi, učini im srca službujućima, tvoj Duh Sveti neka se nastani u njima i daruje ih novim otkucajima za pokajanje i širenja tvojega Evanđelja, amen!

Od <3 Ana Emanuela Šimunić, 18.02.2017.

PODIJELI