Srce koje voli

196

Sjedim tako u prostoru ispunjenim prazninom… prazan prostor, a puno srce…. to je On. Sjedim i osjećam toliku čežnju za Njim, toliko moje srce vapi da bude uz Njega, da bude sa Njim i da bude Njegovo. Pa zar je moguće da se i uz toliku tugu i razočarenje koje nam život stavlja na put može osjećati Ljubav? Da, moguće je!!!
Srce moje, uzdaj se u Njega! On je Put, Istina i Život!
Toliko me obuzima ta čežnja da nema toga što bi me trenutno moglo odvratiti od gledanja u Ljubav, od življenja za Njega, od čiste i iskrene privrženosti mome Spasitelju.
Ništa ne stoji između nas! Nema toga što nas može razdvojiti!
Pa i ova čežnja nas svakim danom sve više i više spaja!
Dobri moj Isuse, hvala Ti na svemu!
Hvala ti na svakom novom danu kojeg mogu proživjeti s Tobom.
Hvala ti na tome što me vodiš kroz život i što mi nemoguće činiš mogućim.
Hvala ti što zbog Tebe i u Tebe imam pouzdanje koje ruši svijetove, i kada svi odu Ti ostaješ!
Hvala Ti što ostaješ!
Hvala ti što gledaš svaki moj pad i propust i dalje me zoveš! I dalje me ljubiš, i dalje me blagoslivljaš!
Hvala ti što zbog Tebe nema kraja, nema konačnih situacija samo beskonačna Ljubav!
Hvala ti na ovoj spoznaji koju imam i koju hrabro svjedočim!
Hvala ti dobri moj Isuse što si mi sve dao i što si dio mog života!
Zapravo, nisi dio života dragi Isuse, Ti si moj život!
Samo me ti možeš utješiti svojom beskrajnom Ljubavlju!
Vječno ću ti zahvaljivati dobri moj Bože i pjevati najljepšu pjesmu srca; srca koje ljubi i čezne, iščekuje i zahvaljuje…

Biljana P.

PODIJELI