U S P O M E N E!

96

Još pod nogam
Snig mi škripi,
Dok se penjem 
Uza selo.
Vučem svoje
Ja saone,
Oko nas je
Sve baš bjelo.

Tu su moji
Prijatelji,
Na liguram
I na skijam.
Spušta mo se
Niza selo,
Dok virujte
To nam prija.

Ta mi slika
Iz ditinstva,
Uspomena
Baš se vraća.
Pravili nam
Skije, sanke,
Od drveta
Dida, Ćaća.

Na tavanu
Još su gori,
Polomljene
Skije, sanke.
I stvari su
Tu još neke,
Od našega
Dida, Bake.

Još se sićam
Kao juče,
Svako od nas
Sanke vuče.
Niza selo
Vriska, vika,
Čuvaj lete
Sanke niske.

Pa se tako
Često vraćam
U ditinstvo
Svoje snove.
I još čujem
Glas ja Bake,
Di od kuće
Mene zove.

Još pod nogam
Snig mi škripi,
Dok se penjem
Uza selo.
Nema više
Skija, sanki,
Sve odavno
Polomljeno!

07.02.2018. Brat Bojan.

PODIJELI